Foto: istockphot.com/@fotokostic

Vi har blitt bedre på å varsle temperatur – nå vil vi bli bedre på nedbør, kan du hjelpe oss?

I juni 2011 begynte vi å legge ut informasjon om hvor gode temperaturvarslene våre er. Nå jobber vi med å gjøre det samme med nedbørvarslene og da trenger vi litt hjelp av brukerne våre til å finne ut hva som er viktig og hva som er mindre viktig.

Nederst i dette innlegget finner du en liten spørreundersøkelse som vi håper du kan svare på.

Temperaturvarslene har blitt bedre

De som utvikler værmodellene bruker såkalte verifikasjoner til systematisk forbedring av modellene. I diagrammet til høyre viser vi et utsnitt verifikasjonsdata fra januar 2012 og frem til nå. Her ser vi at kvaliteten på varslene har økt betydelig.

Dette er dels fordi vi er på vei inn i en årstid hvor det er lettere å varsle temperatur, men også fordi vi har gjort en del oppgraderinger i modellene som gir bedre varsler.

Én enkelt stolpe i diagrammet tilsvarer et gitt tidsrom (et døgn), mens hver bit (vertikalt) av stolpen representerer et observasjonspunkt. Fargen angir andelen varsler som var innenfor en viss avstand fra observert temperatur; den mørkeste grønne dersom 100% av varslene var innenfor 2 grader av observert temperatur, den mørkeste røde dersom mer enn 50% av varslene var mer enn 3 grader feil i forhold til observert temperatur.

Hva er viktig og relevant med nedbørvarselet?

Vi jobber nå med å legge ut informasjon om kvaliteten også på nedbørvarslene. Det er litt mer komplisert så derfor trenger vi litt hjelp. Vi fikk mange gode innspill fra dere ved forrige korsvei.

Foto: @iStockphoto.com/fotokostic

Når vi skal verifisere temperaturvarslene så kan vi ganske enkelt sammenligne varslet temperatur mot observert temperatur. Når det kommer til nedbør derimot, så kan ulike faktorer veie forskjellig. For eksempel, kom det regn når vi varslet regn? Ble det opphold når vi varslet opphold?

Det hele blir enda mer komplisert når vi ønsker å sjekke om mengden vi varsler stemmer overens med mengde som blir målt. Man må blant annet ta stilling til hvor stort tidsintervall man skal sjekke mot, 1 time, 12 timer eller 24 timer?

Hva med bygenedbør? Bygenedbør er vanskeligere å varsle enn annen nedbør — når det kommer til eksakt plassering og tidspunkt. Vi er derimot ganske gode på å varsle at det kommer bygevær innenfor et større område og innenfor en litt lengre tidsperiode, så da vil vi gjerne gi oss selv noen poeng. Men det er ikke sikkert at det oppleves som et godt varsel allikevel.

I tillegg er det en utfordring at ikke alle målestasjonene våre måler alle parametrene. Det finnes for eksempel hundrevis av stasjoner som måler hvor mye nedbør som har falt siste 24 timer, men kun en femtedel av disse måler mengden hver time.

 

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018