Slik er værvarselet i de nye kartene

Prognosene på kart og punktsider (stedsnavn) er ganske like, men noen forskjeller er det. I punktvarslene gjøres tilpasninger til lokale forhold som foreløpig er for detaljert til å vises i kartet.

Kartprognosene er helautomatiske prognoser, mens prognosene på punktsidene kan være manuelt korrigerte av meteorologer. Her kan du lese mer om hvordan vi lager varslene på yr.no

Slik genereres kartprognosene for Nord-Europa

Temperatur

Temperaturprognosene i kartene er hentet fra en værvarslingsmodell med 8 km horisontal gitteravstand (8 km mellom hvert beregningspunkt). Temperaturen kan imidlertid variere betydelig innenfor korte avstander og slike lokale effekter er derfor ikke synlige i et utjevnet/glatt felt med 8 km oppløsning. Kartprognosene er imidlertid gode for de større trekkene i værutviklingen.

Kartet som vises på punktsidene er utgangspunktet, men det er i tillegg gjort justeringer og korrigeringer for svært lokale forhold slik at kart og punktsider kan avvike noe fra hverandre. Se også «Temperaturvarslene blir enda bedre».

Skyer og nedbør

Skyer- og nedbørprognosene i kartene er hentet fra en værvarslingsmodell med 4 km horisontal gitteravstand (4 km mellom hvert beregningspunkt). Skyene deles i tåke, lave, medium og høye skyer i kartet fordi effekten av disse kan oppleves svært ulikt.

På punktsidene bestemmer det totale skydekke værsymbolet, mens høye-,medium høye-, lave og tåkeskyer varsles eksplisitt på detaljert time-for-time (se eksempel). Nedbørprognosene i kartet er utgangspunktet for nedbørprognosene på punktsidene, men for punktsidene er det tatt hensyn til den lokale variasjonen rundt punktet for å bedre kunne presentere usikkerheten i varselet.

Vind

Vindprognosene i kartene er hentet fra en værvarslingsmodell med 8 km horisontal gitteravstand (8 km mellom hvert beregningspunkt) som deretter har blitt automatisk korrigert for områder og situasjoner hvor værvarslingsmodellene erfaringsmessig har for svak vind. Vindretning og styrke kan variere mye på korte avstander og slike lokale forskjeller er nødvendigvis ikke inkludert med 8 km mellom hvert beregningspunkt.

Vinden som varsles er gjennomsnittsvind over 10 minutter, mens vindkastene kan være betydelig sterkere. Pilene angir retning og styrke (hel vinge angir 10 knop, halv vinge angir 5 knop, og 1 knop=0,5144m/s). Fargene angir styrke i m/s og er inndelt i intervaller tilpasset Beauforts vindskala.

Trykk

Trykkprognosene er hentet fra en værvarslingsmodell med 8 km horisontal gitteravstand (8 km mellom hvert beregningspunkt) og angir trykket ved havnivå. En avlesning av trykk på et barometer i høyereliggende områder vil derfor kunne avvike betydelig fra trykkprognosene ved havnivå.

For verdenskartet er alle prognosene hentet direkte fra en global værvarslingsmodell med en gitteravstand på 25 km.

 

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018