Regn,  sludd  eller  snø?

Regn, sludd eller snø?

yr.no oppdateres nå med forbedret beregning av nedbørstype. 

Temperaturen er som kjent en svært god indikator på hva slags nedbør vi kan forvente. Flere plussgrader gir som regel regn, minusgrader gir som oftest snø, og vi kan få sludd rett i overkant av null grader. Nedbørssymbolene på yr.no settes etter slike temperaturgrenser, og har vist seg å stemme relativt godt, men noen ganger overrasker naturen.

Spesielt i bygesituasjoner kan vi oppleve at det kommer snø eller sludd selv om det er mangfoldige plussgrader. Dette henger sammen med luftens fuktighet som også spiller inn på nedbørsformen. Dersom luftens relative fuktighet ligger godt under 100 % (tørr luft) vil nedbørspartiklene fordampe noe på sin ferd mot bakken. Denne fordampningen vil bidra til å avkjøle nedbøren, og vi kan derfor oppleve snø eller sludd ved temperaturer vi vanligvis får regn.

Ny beregningsmåte

Den nye beregningen av nedbørssymboler tar hensyn til luftens fuktighet, og vil i så måte være i stand til å fange opp slike situasjoner. I tillegg er temperaturgrensene justert og tilpasset slik at treffprosenten blir høyest mulig. Figurene nedenfor viser resultater fra testing av gammel (Figur 1) og ny (Figur 2) metode for vintersesongen 2012 (jan – april).

Figurene har tre søyler. Høyden på søylene viser hvor ofte det har vært observert regn, sludd og snø, henholdsvis fra venstre mot høyre. Fargene indikerer hvilken nedbørtype som var varslet i de samme tilfellene. Overvekt av rød farge på den venstre søylen og blå farge på den høyre søylen indikerer at vi som regel varslet regn når det kom regn og varslet snø når det kom snø.

Figur 1

Figuren viser at vi med den gamle metoden varslet sludd for ofte, og at det ved mange anledninger kom snø når det ble varslet sludd.

Nedbørfase

Figur 2

Figuren viser at den nye metoden gir bedre treff i gjennomsnitt, og at det ikke er systematiske skjevheter i varslet nedbørform.

Selv om treffprosenten er høyere med den nye metoden, viser den nederste figuren at vi fremdeles bommer i drøyt 10% av tilfellene, og at sludd er spesielt vanskelig å varsle. Dette henger sammen med usikkerhet i observert nedbørstype, men også at metoden i seg selv har en begrensning. Dersom vi gjør samme øvelse med observert temperatur og fuktighet i stedet for varslet, bommer vi fremdeles på nedbørstypene i nesten 10% av tilfellene.

Det jobbes videre med mer avanserte metoder der mengden regn, sludd og snø beregnes individuelt i alle nivåer oppover i atmosfæren.

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018