Nytt  vannstandsvarsel

Nytt vannstandsvarsel

Til glede for alle brukere av vannstandsinformasjon lenker vi deg nå til SeHavnivå. Portalen gir deg vannstandsvarsler og -statistikk, og informasjon om landhevning og havnivå i forbindelse med  klimaendringer.

Det er Kartverket i samarbeid med Meteorologisk institutt som har laget portalen. Kartverket er de eneste som måler vannstand og overvåker landheving i Norge. Etatene samarbeider for gjensidig utveksling av data for å kunne gi deg best mulig og lett tilgjengelig informasjon.

Den nye portalen gir deg alt du trenger av informasjon om vannstand i fortid, nåtid og fremtid. Du finner portalen ved å gå til «Vannstand» under «Hav og kyst».

Slik ser et vannstandsvarsel for Bergen ut på «SeHavnivå»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik varsler vi vannstand

Vannstandsnivået både ved kysten og til havs bestemmes av to faktorer. Den ene er tidevannet eller det som på dagligtale kalles flo og fjære, den andre er værets virkning. Tidevannet skyldes månen, solens og planetenes tiltrekningskraft på havvannet (den røde kurven i figuren).

Værets virkning er vinden, lufttrykkets og temperaturens virkning på vannstand (den brune kurven). Legger man de to bidragene sammen får vi vannstanden. Meteorologisk institutt varsler denne som gjengitt på den grønne kurven. Ved ekstra store værbidrag som faller sammen med høyt tidevann får vi stormflo.

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018