Oppsummering av stormen(e) i Nord-Norge tirsdag 15. oktober 2013

Værsituasjonen tirsdag 15. oktober endte opp med å bli ganske kaotisk og uoversiktlig både i forkant og under selve hendelsen. Her er en liten oppsummering av hva som egentlig skjedde og hvorfor det ble sendt ut en fase A melding om mulig ekstremvær mandag 14. oktober.

Hva som faktisk ble observert?

 Det ble til slutt observert 3 polare lavtrykk som alle ga sterke vindkast og liten storm tirsdag 15. oktober. Det ble også observert et 4. lavtrykk utenfor Øst-Finnmark. Dette lavtrykket gav ikke like sterk vind som de 3 andre og er derfor ikke tatt med i den videre presentasjonen.

 

 

Lavtrykk 1

Det første lavtrykket inntraff natt til tirsdag og tirsdag morgen og gav sørvestlig liten storm inn mot Nord-Troms/Vest-Finnmark. Dette lavtrykket gikk ganske raskt på land og gikk i oppløsning.

 

 

bilde1_2

Lavtrykk 2

Det andre inntraff tirsdag formiddag og gav nordvestlig liten storm inn mot Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten. Dette lavtrykket gav sterkest vindkast, og sterk vind inn over land helt til Ofoten. Det er rapportert en del småskader, brekte trær m.m. i forbindelse med dette lavtykket. Rombakksbrua ble også stengt en periode pga. at personellet som arbeidet der, vurderte det som for farlig å jobbe der mens vinden var på det verste. Dette lavtrykket gikk videre over til Sverige og gikk ikke like fort i oppløsning som det første.

 

 

bilde2_2

Lavtrykk 3

Det tredje lavtrykket kom inn med sin bakside om ettermiddagen og kvelden i Troms, gav nordlig liten storm her og gikk senere i oppløsning.

 

 

bilde3_2

Hvorfor fase A?

 

Fase A ble først og fremst sendt pga. at prognosene (inkludert sannsynlighetsprognoser) mandag 00Z og 06Z alle antydet full til sterk storm. Vinden i ca. 600m ble i noen modeller anslått til å kunne bli opp mot 40 m/s i et område nord i Troms/Vest-Finnmark. Det ble imidlertid understreket at det bare ble sendt faseA fordi usikkerheten knyttet til plasseringen av den sterkeste vinden, styrken av den sterke vinden, og hvilken retning som ville gi den sterkeste vinden, var så stor at man ikke mente det var på sin plass å sende ut ekstremværvarsel. Prognosene senere på mandagen endret seg også såpass mye, at det ble vurdert at man heller ikke så det som nødvendig å opprettholde faseA.

 

 

En mulig grunn til at det ikke ble ekstremvær, kan være at energien i virkeligheten ble fordelt mellom 4 lavtrykk, mens prognosene hadde hovedtyngden av den samme energien knyttet til 1 eller 2 av disse lavtrykkene. Lavtrykk som dannes i kalde luftmasser er kjent for å være uforutsigbare og veldig vanskelig å varsle eksakt plassering og styrke på, særlig når de opptrer i band slik de gjorde her.

bilde4_2

Oversikt over stasjoner som observerte vindkast over 26 m/s i løpet av tirsdag 15.oktober 2013:

Observasjoner_151013.xls

 

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018