Skyer og værsymboler på yr.no

Skydekket er viktig for hvordan været oppfattes. Å varsle skydekket er derfor en viktig del av det å lage værvarsler. Når vi legger vi ut værsymboler på yr gir vi en komprimert framstilling av mye av det vi tenker på som «været». Denne måten å sammenfatte værtypen på er veldig vanlig, og værsymbolet er noe du får med deg med et «raskt blikk». Nedbør, nedbørtype og skydekke i varselet avgjør hvilket værsymbol vi legger ut. Værvarslet som ligger til grunn for valget av symbol inneholder mer informasjon, noe som vi skal forklare mer om i det følgende.

Vertikal fordeling av skyer.

Skydekket i varslelet vårt er sammensatt av et eget skydekke i hele 65 ulike høyder. I varselet time for time slåes disse sammen i hovedklasser når vi legger ut varsel time for time på detaljert time-for-time:

  • totalt skydekke
  • høye skyer (skyer høyere enn 5000m)
  • mellom høye skyer (skyer mellom 2500 og 5000m)
  • lave skyer (skyer mellom 100 og 2500m)
  • tåke (skyer lavere enn 100m).

Ved å bruke denne visningen time for time får du mye informasjon om skydekket i varslet. Samtidig viser dette eksemplet at det ikke er helt rett fram å beregne det totale skydekket som vi trenger for å velge ett enkelt symbol til yr. Summen av skydekket i de ulike nivåene kan avvike fra det totale skydekket siden skyer i ulike høyder kan ligge både over hverandre og ved siden av hverandre. I satelittbildet under er skydekket i ulike høyder illustrert med ulike farger. Jo hvitere skyene er på bildet, jo høyere og kaldere i atmosfæren er skytoppene. Satelittbilder av skydekke er tilgjengelig på yr.

satelitt

 

Fra skydekke i værvarslingsmodellen til skydekke på yr.no.

1.oktober begynte Meteorologisk Institutt (MET) og yr.no å bruke en ny værvarslingsmodell, AROME-Norway. Modellen har 2,5km mellom hvert beregningspunkt, det vil si at modellens skydekke er gyldig for en rute på 2,5 x 2,5km. Det skydekket som yr-brukeren ser dersom hun titter opp er vesentlig større, kanskje så mye som 40 x 40km. For å kompensere for dette er skydekket som brukes på yr.no en middelverdi av modellens skydekke for en rekke beregningsruter rundt det stedet vi varsler for.

Værsymbolene på yr.no

Værsymbolene på yr.no tar utgangspunkt i det totale skydekket;

  • Sol-symbol når varslet totalt skydekke er mindre enn 13%
  • lettskyet-symbol når, varslet totalt skydekke er mellom 13 og 38%
  • delvis skyet-symbol når varslet totalt skydekke er mellom 38 og 86%
  • skyet-symbol når varslet totalt skydekke er mer enn 86%

Med dette utgangspunktet justeres symbolene videre. F.eks. vil skyet-symbolet bli delvis skyet dersom skydekke først og fremst består av høye skyer (tynne cirrus-skyer som man ofte ser sola igjennom). Skymengden i symbolet vil bli justert opp ved store nedbørsmengder. Nedbørsmengden reflekteres også i antallet dråper/snøkrystaller i symbolene. Per idag skiller vi bare mellom to og tre dråper, men vil i fremtiden også inkludere 1 dråpe.

Hvor godt er varslet skydekke og symbol?

Nedenfor er 4 figurer som sier noe om kvaliteten på varslene fra dagens yr-varsler for i perioden fra 1.september til midten av oktober. Figurene viser samtidig de stedene i Norge hvor MET observerer totalt skydekke. Den første figuren viser hvor mye skyer som i snitt er varslet sammenlignet med hvor mye som er observert. Stort sett er det i gjennomsnitt like mye skyer i varselet som i observasjoner (grønne punkter). Det varsles imidlertid litt for mye skyer på sør-Vestlandet, i havet utenfor Nordland, på kysten av Troms og i deler av Finnmark (røde punkter). Denne figuren sier ikke noe om varslet treffer time for time.

De 3 neste figurene viser hvor mange prosent av varslene som er korrekte. Kravet for hva som er et korrekt varsel er i den første figuren strengt (bom med mindre enn 12,5%-poeng), mens det blir gradvis mindre strengt i de to neste figurene (25%-peng og 37,5% poeng). For det nest strengeste kravet (mindre bom enn 25%-poeng) ligger antallet korrekte varsler stort sett på mellom 60 og 80%. Færrest andel korrekte varsler er det nord på Østlandet og videre mot Trondheim.

Alle figurene sammenligner varsel for en gitt time med observasjoner for en gitt time. En varslet oppklaring iløpet av kvelden som skjer en time eller to senere enn varslet vil her ikke telles som et korrekt varsel.

 

 

clouds.bias

Varslet mengde skyer sammenlignet med observert skymengde i perioden 1.september til 23.oktober 2013. 100% tilsier like mye skyer i snitt i varsel som i observasjoner. Hver sirkel er en målestasjon drevet av MET.

clouds.1octa

Prosentvis korrekte varsler definert ved mindre feil enn 12,5%-poeng (1/8 skydekke).

clouds.2octa

Prosentvis korrekte varsler definert ved mindre enn 25%-poeng feil (2/8 skydekke).

clouds.3octa

Prosentvise korrekte varsler definert som mindre enn 37,5%-poeng feil (3/8 skydekke).

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018