Bedre temperaturvarsler på Svalbard

Yr.no sine temperaturvarsler på Svalbard er nå blitt vesentlig bedre. Nå tar vi mer hensyn til Svalbards topografi, altså hvordan høyden i terrenget varierer. Høyden over havet påvirker temperaturen i stor grad, og er derfor viktig for nøyaktige varsler.

Grunnlaget for alle varslene på yr er ulike værvarslingsmodeller. Et fellestrekk for alle værvarslingsmodeller er at de beregner været for faste punkter med en gitt avstand seg i mellom og klarer derfor ikke å ta hensyn til alle detaljene i  topografien. For Svalbard er denne avstanden ca 8 kilometer for korttidsvarselet og ca 25 kilometer i langtidsvarselet.

I etterbehandlingen av modellvarslene er det nå innført en mer realistisk beskrivelse av Svalbards topografi (Norsk Polarinstitutts S100 datasett lastet ned fra geonorge.no). Nå er det mulig å korrigere temperaturen ved å bruke den virkelige topografien fremfor modellenes topografi. En slik korreksjon er allerede i bruk for fastlands-Norge.  Hvor stor korreksjon som gjøres varierer fra sted til sted, men i figurene under vises et utsnitt fra meteogrammet for Longyearbyen uten (til venstre) og med korreksjonen.

gammel og ny versjon med tekst.

Les også:

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018