Fjellbølger med sterke vindkast ventes fredag 21. februar i Nordland

I morgen ventes det nok en gang sterk fralandsvind og mye turbulens sør i Nordland og nord i Trøndelag. Årsaken er at det utvikler seg et lavtrykk sør for Island som presser i mot høytrykket øst for Kola.

Oversikt over værsystemene fredag 21.02.2014 kl.07.

Oversikt over værsystemene fredag 21.02.2014 kl.07.

I mellom disse to trykksystemene blir det sterk fralandsvind med sterke vindkast. En del steder får vindkast over 25 m/s og flekkvis også over 30 m/s.

vindkast_06z

Vindkast over 25 m/s (blå) og 30 m/s (grønn) fredag 21.02.2014 kl. 07.

Samtidig som det er kraftig vind  avtar temperaturen langsomt med høyden eller til og med øker litt. Dette gjør at man får et såkalt statisk stabilt sjikt, altså når temperaturen avtar oppover med mindre enn 1 grad pr. 100m.
Les mer om statisk stabilitet
Sterk vind i kombinasjon med sterk stabilitet gir bølgebevegelser i lufta over fjell, fordi man får en kamp mellom gravtiasjon og oppdriftskrefter. Bølgene dannes fordi naturen prøver å komme tilbake til likevekt. Slike bølger kalles fjellbølger.
Les mer om fjellbølger

Vertikalt tverrsnitt gjennom Nordland. Gult/rødt indikerer vind over 15-20 m/s.

Tverrsnitt gjennom Nordland som viser vind over og på lesiden av fjellene. Over 15-20 m/s lokalt.

Strømmen følger i utgangspunktet de blå linjene på figuren over (isentroper). I de nederste nivåene blåser det fra øst mot vest, mens det lenger oppe blåser fra vest mot øst. Isentroper er linjer med konstant potensiell temperatur som indikerer tettheten eller tyngden til den tørre lufta. Gult/rødt indikerer sterk vind over 15-20 m/s i retning langs med snittet. Der isentropene går oppover vil fjellbølgene bryte og man får kraftig vindforsterkning i nivåene lenger ned. Området med mest turbulens vil være der bølgene bryter og i forbindelse med den sterke fallvinden på lesiden av fjellene. Både vindkast og turbulens vil variere mye i tid og rom. Mens ett sted opplever vind, kan det være vindstille og rolig bare noen km lenger borte.

 

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018