Bedre temperaturvarsler på Yr

Den numeriske værvarslingsmodellen (AROME-MetCoOp) som danner grunnlaget for korttidsvarselet på Yr er under stadig utvikling og forbedring. I dag innføres en ny versjon av denne modellen etter en lengre periode med tilpasninger, testing og verifikasjon.

Skyer og temperatur

Skyer om sommeren betyr ofte kjølig vær. Om vinteren er det motsatt. Da er det lite varme fra sola, og skyene fungerer som et «ullteppe» som sørger for at det ikke stråler ut så mye varme fra jorda. Ordentlig kaldt kan det først bli når det klarner opp. Skyer eller skyfritt, hvor tykt skyteppe er og hva som skjer i skyene, kan være helt avgjørende for temperaturen, både i virkeligheten og i værvarslingsmodellene.

Hva er nytt?

Den mest åpenbare forbedringen er i temperaturvarslene, særlig vil du merke at varslene blir bedre i kalde perioder. Vi har gjort endringer i behandlingen og fordelingen av is- og vannpartikler i lave skyer, og noen tilpasninger av strålingsberegningene i modellen.

En annen endring er at snøobservasjoner vil tas inn i beregningene to ganger i døgnet isteden for en gang som nå. Dette vil i enkelte områder gi bedre temperaturprognoser.

Et enkelttilfelle fra Finnmarksvidda der temperaturen i den nye modellen er i blått, mens temperaturen fra dagens modell er vist som stiplede linjer.

På bildet ovenfor er et eksempel fra Finnmarksvidda. Temperaturen i den nye modellen er blå, mens temperaturen fra dagens modell er vist som stiplede linjer. De feilaktige kuldegropene som sees i dagens modell er redusert eller borte!

Temperatur for Venabu, 10 dager i november. Observasjoner i svart, dagens modell i blått og ny modell i rødt.

Ovenfor ser du et eksempel for temperatur i Venabu, 10 dager i november. Observasjoner i svart, dagens modell i blått og ny modell i rødt. Som du ser er det en klar forbedring i starten av perioden der dagens modellversjon varsler for lave tenperaturer.

En mer detaljert beskrivelse av en av endringene i modellen

Selv om beskrivelsen av de forskjellige prosessene  som foregår i skyene er godt formulert i dagens værvarslingsmodell så er det fortsatt en del mangler. I den kommende versjonen av modellen har vi tatt tak i to problemer:

  1. Lave skyer løses opp for raskt når bakketemperaturen er mellom 0 og -10 grader.
  2. Det varsles for mye lave skyer når det er veldig kaldt, under circa 20 minusgrader.

Det første problemet skyldes at det i modellen  er for få skyer med både vann og is. Modellen genererer for mye skyis og nedbør i fast form (snø, hagl og ispartikler) som dermed fjernes fuktigheten for raskt.

Det andre problemet skyldes at modellen har for mye is-skyer (cirrus og tåke når det er kaldt ved bakken). Disse skyene dukker opp så snart den relative fuktigheten nærmer seg 100%, fordi den fysiske forskjellen mellom vann-skyer og is-skyer ikke er fullstendig beskrevet i dagens modell.

Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018