yr.no er et samarbeid mellom og

Tidsfaser i værutviklingen av ekstremvær

Ekstremværvarslingen deler inn varslingen i fire faser, fra A til D.

 • Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremt vær kan nå met.no ansvarsområder.
  Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær
 • Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe.
  Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn
 • Fase C: Uværet pågår.
  Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.
 • Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår.
  Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.
Sist oppdatert 11. januar 2012 kl 12:32