Kart

www.yr.no/kart finn du ulike vêrkart for Nord-Europa og verda.

Du kan velje mellom to ulike kart:

  • Nord-Europa: Karta har data frå Meteorologisk institutts modell. Innhaldet er korrigert og kvalitetssikra av meteorologar, og blir oppdatert 5-6 gongar dagleg.
  • Verda: Karta har data frå dei europeiske vêrvarslingssenteret ECMWF. Innhaldet kjem rett frå dei meteorologiske modellane, utan korrigeringar frå meteorologane, og blir oppdatert 2 gongar dagleg.

Du bør bruke Nord-Europa-karta med mindre du vil sjå vêret i andre delar av verda. Dersom det er skilnad på varsla i dei ulike karta bør du stole mest på Nord-Europa-karta.

Karttenesta er under utvikling og er ikkje ferdig. Vi set stor pris på tilbakemeldingar og innspel til korleis vi kan gjere tenesta betre!

Innhald i karta

  • Du finn ulike kartlag i menyen på venstre side. Dei aller fleste kartlaga er sjølvforklarande. Still gjerne spørsmål om det er noko du lurar på!
  • Om du zoomar heilt inn på Noreg i Nord-Europa-karta dukkar det opp nokre raude og blå prikkar. Dette er målestasjonane til Meteorologisk institutt. Klikk på prikkane for å få opp siste observasjonar.
  • Stadnamna er henta frå stadnamnbasane til yr.no. Det kan vere enkelte skrivefeil i namna (gje oss tilbakemelding!). Enkelte byar blir ikkje vist fordi namna ville kræsje med andre bynamn, Malmø bli f.eks. ikkje vist fordi byen ligg så nære København.
  • Dersom du klikkar på eit stadnamn får du opp meteogram med timesvarsel for dei neste 48 timane.
  • Dersom du klikkar i havet får du opp marinogram med timesvarsel for dei neste 48 timane.

Les mer om varsla i karta her: Slik er værvarselet i de nye kartene.

Sist oppdatert 3. desember 2012 kl 14:56
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018