Klimastatistikk på yr.no

På yr.no kan du få tilgang til klimastatistikk fra alle norske målestasjoner. Men noen stasjoner er mer spesielle enn andre.

Klimastatistikk finner du under meny-punktet «Været som var» på hvert enkelt sted. Forklaring på grafene kan du finne under hver enkelt graf.

Du kan lett få en oversikt over de viktigste stasjonene: yr.no/klima. Her finner du statistikk fra de eldste og beste værstasjonene i Norge. I tillegg kan du få statistikk for landsdeler, hele Norge og verden.

Over hundre år med værmålinger

Lange kvalitetssikrede dataserier på lufttemperatur er av avgjørende betydning for å kunne vurdere langsiktige endringer i klima. I Norge har vi flere serier som går tilbake til 1800-tallet, og som danner grunnlaget for å kunne studere klimautviklingen.

Enkelte av stasjonene med langtidsserier er blitt nøye valgt ut som såkalte «referanseklimastasjoner» – RCS. Det er disse stasjonene du får se statistikk fra på yr.no.

Langtidsseriene fra RCS-stasjonene er spesielt godt kvalitetskontrollert, og er de som best viser temperaturutviklingen i ulike deler av Norge gjennom de siste 100-150 år.

Stasjonene inngår også i et verdensomspennende nett av stasjoner, der det er spesielt høye krav til kvalitet for lange dataserier.

Temperatur

På disse sidene finner du langtidsvariasjon av temperatur for RCS-stasjonene på det norske fastlandet, samt for de største byene i Norge og for to utvalgte steder i Arktis. I tillegg presenteres temperaturutviklingen for hver av landsdelene som helhet, samt for hele Norge.

Disse dataene er beregnet på grunnlag av et nett av stasjoner med temperaturmålinger.

Dataserien for verden er hentet fra Climate Research Unit.

Nedbør

For regionene og hele landet finner du også langtidsvariasjon av nedbør. Disse er basert på gjennomsnittsverdier for regionen som helhet.

Det er usikkerhet knyttet til dataene på grunn av at nedbør ofte opptrer i byger, som kan være vanskelig og tilfeldig om blir fanget opp av målestasjonene.

Nedbøren er svært vanskelig å fordele over et område og beregne til en representativ gjennomsnittsverdi. Verdiene er oppgitt i prosent av normalen(hvor normalverdien for perioden settes som 100%), hvilket reduserer usikkerheten noe.

Sist oppdatert 21. februar 2012 kl 10:23
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018