Satellittbildene


Hvordan lages satellittbildene og hvordan kan man få tatt bilder om natten?

Satellittbildene på yr.no

  • Satellittbildene oppdateres hvert kvarter.
  • Se på bildene enkeltvis eller velge animasjonene.
  • Velg mellom områdene Europa, Middelhavet aust, Middelhavet vest, Afrika, Amerika eller Verda.

Satellittbildene er infrarøde bilder av temperaturen til jordoverflaten og skyer. Temperaturen til havet endrer seg for eksempel lite om det er dag (sol) eller natt (mørkt), noe som er en fordel fordi man kan se hvordan skyene beveger seg, selv om det ikke er dagslys.

For å kunne se forskjell på jordoverflaten og skyene er det nødvendig at temperaturforskjellen er over en viss størrelse, ellers vil bakken og skyene gå i ett. Dette kan skje hvis det er tåke eller lave skyer over land med samme temperatur som omgivelsene. Et infrarødt satellittbilde kan derfor gi inntrykk av skyfritt, mens det i virkeligheten er tåke! En meteorolog vil i tolkningen av slike satellittbilder bruke flere andre informasjonskilder for en endelig vurdering.

Bildene er kunstig farget for bedre å skille land, hav og skyer.

Satellittbilde med dag/natt

Disse satellittbildene er satt sammen av bilder tatt i det synlig område («synlig bilde») og ikke infrarødt. Disse viser refleksjonen av sollys fra jordoverflaten og skyer, noe som gir svarte bilder om natten.

Fargene kan noen ganger bli litt kunstige, men skyer som er litt røde er lave og ”varme”, mens skyer som er lyseblå (se gul pil ) er høye og kalde. Lysblått kan også være snø (se rød pil) så dette kan lett forveksles. Litt varmere skyer kan bli hvite (se grønn pil).

Type værsatellitt som brukes

Satelittbildene på yr.no kommer fra geostasjonære værsatellitter. En geostatsjonærværsatellitt er plassert over ekvator på en slik måte at den ikke beveger seg i forhold til jorden. Da får vi bilder av det samme området jorden hele døgnet. Det er tilsvarende de satellittene vi får tv-signaler fra.

Meteotsat, som har tatt dette bildet, er den mest avanserte av de geostasjonære værsatellittene.

Meteosat-satellitt

Ved 0 grader øst over ekvator har EUMETSAT (værsatellitt samarbeidsorganisasjon i Europa) en Meteosat-satellitt. Meteosat bruker 15 minutter på å ta et bilde og sende det til jorden. Hvert bilde består av 12 kanaler (se bildet under), der hver kanal kan brukes til å studere ulike fenomener i atmosfæren eller på jordoverflaten.

Det siste bildet er stykket opp fordi bildene fra denne kanalen er stå store at ikke hele bildet kommer med i løpet av de 15 minuttene den har til rådighet. Det viktigste utsnittet er valgt ut.

Sist oppdatert 11. januar 2012 kl 12:32
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018