Snøskred

I påsken 2012 testet vi ut snøskredvarslingen fra Meteorologisk institutt og NVE på yr.no. Nå er snøskredvarslinga tilbake på yr.no.

Fra medio januar og ut mai kommer vi med snøskredvarsler for 24 regioner i Norge. Dette er de mest skredutsatte regionene. Varslene blir utstedt mandag, onsdag, fredag og lørdag hver uke. Varslene finner du både på oversiktsidene på de enkelte stedene som er innenfor varslingsregionene, eller på en samlet side som du finner her: http://yr.no/snøskred/.

Dekning

Snøskredvarslingen i Norge dekker i dag 24 regioner i fjell- og dalstrøkene på Vestlandet, fjellet i Sør-Norge og i Nord-Norge fra Lofoten til Alta. Dette er de 24 områdene lenket til varselet for hvert område:

Nord-Norge

Sør-Norge

Områdene følger ikke alltid kommune- eller fylkesgrenser, men er utarbeidet spesielt for snøskredvarslingen. Sjekk derfor nøye hvilke område du kommer til å ferdes i.

Vis fjellvett!

Skredvarslene er utarbeidet for en region av en viss geografisk utstrekning og det må derfor tas hensyn til lokale forhold når et skredvarsel brukes i fjellet.

Vi vil sterkt fraråde at skredvarslene er din eneste informasjonskilde når du skal ta beslutninger om å ferdes i disse områdene.

Alle vanlige forholdsregler for ferdsel i skredterreng bør tas, og vi oppfordrer spesielt til å lytte til erfarne fjellfolk og personer med kjennskap til lokale forhold. Studer fjellvettreglene på ut.no!

Faregradskala

I varslingen bruker vi den europeiske 5-delte skredfareskalaen. Skalaen går fra faregrad 1 – liten skredfare til faregrad 5 – meget stor skredfare. Les mer om faregradskalaen og last den ned her.

Symbolet for en faregrad viser den dominerende skredfaren i en region. Hvis det lokalt kan være høyere skredfare, er det angitt i teksten.

I tillegg til faregrad oppgis skredproblem og mest utsatt terreng (høydenivå, fjellside/hengretning og hvor i regionen).

varsom.no kan du lære mer om snøskred.

Gi oss tilbakemeldinger

Vi blir veldig glade for alle slags tilbakemelding på snøskredvarslingen. Legg igjen kommentar under dette innlegget.

Sist oppdatert 10. mars 2015 kl 13:31
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018