Faregradskala for snøskred

 Faregradsskala for snøskred
 
 Faregrad Råd friluftsliv Snøstabilitet Skredutløsning
4
Stor
Ikon for faregrad 4 Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Unngå terreng brattere enn 25⁰ samt alle utløpsområder og hold god avstand Omfattende ustabile forhold.
Svake bindinger i de fleste brattheng
Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Fjernutløsning sannsynlig.
Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred.
3
Betydelig
 Ikon for faregrad 3  Identifiser skredproblem.
Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap og erfaring i rutevalg. Unngå terreng brattere enn 30⁰ og hold god avstand
Generelt ustabile forhold.
Moderat til svake bindinger i mange brattheng.
Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Fjernutløsning mulig.
Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.
2
Moderat
 Ikon for faregrad 2 Identifiser skredproblem.
Ferdsel i skredterreng krever gode rutevalg. Unngå terreng brattere enn 35⁰.
Lokalt ustabile forhold.
Moderate bindinger i noen brattheng, for øvrig sterke bindinger
Utløsning mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng.
Store naturlig utløste skred forventes ikke
1
Liten
 Ikon for faregrad 1 Ferdsel i komplekst og bratt skredterreng krever gode rutevalg. Generelt stabile forhold.
Generelt sterke bindinger og stabilt.
Utløsning generelt kun mulig ved stor tilleggsbelastning i noen få ekstreme heng.
Kun små naturlig utløste skred er mulig.
?
Ikke vurdert
Ikke vurdert   
Faregrad 5 forekommer meget sjelden, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse.
Ved grad 5 frarådes all ferdsel !
 5
Meget stor
Ikon for faregrad 5 All ferdsel i skredterreng frarådes! Ekstremt ustabile forhold.
Generelt svake bindinger og svært ustabilt.
Mange store, også svært store, naturlig utløste skred forventes, selv i moderat bratt terreng. Fjernutløsning sannsynlig.Fjernutløsning meget sannsynlig.

 

Brattheng er brattere enn 30 grader. En person gir liten tilleggsbelastning og en gruppe eller skuter gir stor tilleggsbelastning.

Faregradene er basert på den europeiske faregradskalaen, og gjelder for områder, ikke for den enkelte skredbane.

Last ned skredfareskalaen som bilde eller som pdf-fil på varsom.no.


Faretegn kan være viktige hjelpemidler for å justere faregraden opp eller ned.

La oss ta et eksempel: Det meldes faregrad 2- moderat, men her hvor jeg skal på tur kom det mye mer snø enn i resten av varslingsområdet. På vei inn dalen i bilen observerer vi flere ferske skred. Kanskje er det faregrad 3- betydelig her hvor jeg har tenkt meg på tur?

Følgende tabell kan brukes til å justere faregraden:

 FARETEGN
Faregrad Menneskeutløste skred Naturlig utløste skred Fjernutløsing av skred Drønn
1 – liten Sjelden Sjelden Ventes ikke Ventes ikke
2 – moderat Enkelte Sjelden Enkelte Enkelte
3 – betydelig Typisk Enkelte Typisk Typisk
4 – stor Hyppig Typisk Hyppig Hyppig
5 – meget stor Hyppig Hyppig Hyppig Hyppig
Sist oppdatert 15. januar 2013 kl 16:11
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018