Hvor gode er værvarslene på yr.no?

Slik ser informasjonen om hvor gode værvarslene er ut. Tilbudet vil bli utvidet med mer informasjon etter hvert.

Informasjonen om hvor gode værvarslene er er plassert under kartet inne på hvert enkelt sted. Tilbudet vil bli utvidet med mer informasjon etter hvert.

Fra sommeren 2011 viser yr.no informasjon om hvor gode varslene er. I første omgang viser vi informasjon om temperaturvarslene, men skal utvide til også å vise kvalitetsmål av nedbørs- og vindvarslene.

Det finnes bare data om hvor gode varslene er der det står plassert målestasjoner som måler temperatur. For et enkelt sted vil informasjon om hvor gode varslene er bare synes dersom stedet ikke ligger mer enn 5km fra nærmeste målestasjon.

Meteorologisk institutt har 239  stasjoner som måler temperatur, spredt over hele landet. De fleste stasjonene måler temperaturen hver time, noen få måler hver sjette time.

Av og til er det en feil på stasjonen som gjør at det ikke samles inn data.

Slik regner vi ut hvor gode varslene er

Vi sammenligner varslene som ble utstedt dagen før med hvordan temperaturen faktisk ble. Sammenligningen gjøres hver time (alternativt hver 6. time) der det finnes målestasjonsdata. For hvert enkelt tidspunkt sammenlignes varsel og observasjon og det gis en karakter som beregnes slik:

  • Varselet regnes som svært godt dersom det er under 2 grad feil.
  • Varselet regnes som godt dersom det er er 2-3 grader feil.
  • Varselet regnes som lite godt dersom det er mer enn 3 grader feil.

Til slutt regner vi sammen hvor stor prosent av varslene som har vært svært gode, gode og lite gode. I tillegg beregnes typisk avvik (gjennomsnitt feil) mellom varsel og observasjon.

Informasjonen som vises på yr.no er i første omgang basert på værvarslene utstedt de tre siste dagene. For de fleste stasjonene betyr det at det ligger sammenligning av ca. 140 varsler og observasjoner til grunn for beregningene.


Utviklingsplaner framover

I første omgang viser vi bare informasjon om kvaliteten på temperaturvarslene de siste dagene. Vi ønsker å utvide dette slik at vi kan vise sesongvariasjonen og hvordan kvaliteten på varslene har utviklet seg etter at yr.no ble lansert.

Vi ønsker også å gi ut informasjon om hvor korrekte nedbørs- og vindvarslene er, men er usikre på hvordan denne informasjonen kan presenteres på en måte som gjør at flest mulig forstår den.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om hva slags kvalitetsinformasjon brukerne av yr.no er interessert i! Bruk kommentarfeltet nedfor for å gi oss tilbakemeldinger.

Hvor gode er varslene i dag?

Kvaliteten på varslene varierer mye med sesongen. På sommeren er det først og fremst mengden skyer og de uforutsigbare svært lokale  sommerbygene  som fører til feil i temperaturvarslene. Skyene reflekterer solstrålingen som er sterkest om sommeren. Om vi varsler overskyet eller skyfritt vil derfor også ses i temperaturvarslet. Om sommeren vil selv mindre feil i mengden skyer som varsles gi merkbare utslag på temperaturvarslet. Sommerbyger fører ofte til et lokalt kortvarig temperaturfall. Selv om vi kan forutsi at det vil bli byger i et område, er det vanskelig å varsle de enkelte bygene og deres plassering blir derfor usikker (sommerfugleffekten).

Om vinteren er kaldluften som samler seg i daler og groper ofte vanskelig å varsle godt. De store temperaturkontrastene mellom relativt varmt hav og kaldt land er også en utfordring å varsle nøyaktig. Hovedgrunnen ligger i detaljnivået i modellene vi benytter. Selv om dette blir stadig bedre er det, spesielt i Norge, en stund til vi kan beskrive de svært lokale variasjonene nøyaktig. F.eks. er mange daler og groper i terrenget ikke nøyaktig gjengitt i modellene. Kald luft er tyngre enn varm og med lite solinnstråling avkjøles bakken mer enn lufta over. Resultatet er at i perioder med lite vind får den kalde lufta ligge uforstyrret i daler og groper i terrenget. Unøyaktigheter i gjengivelsen av kystlinjen gir igjen unøyaktigheter i temperaturvarslene.

På høsten og våren har snødekket stor innvirkning på temperaturvarslene. F.eks. om våren varsler vi mye høyere temperaturer der det er snøfritt enn der det fortsatt ligger igjen snø. Snøen reflekterer solstrålingen og kan i tillegg ikke overstige 0 grader. En snøfri bakke samler derfor mer solstråling og blir varmere enn en snødekt bakke.

Feil i plasseringen av de store værsystemene (lavtrykk og høytrykk) vil også kunne føre til feil i de lokale temperaturvarslene. I tillegg vil vindretningen påvirke temperaturen i stor eller mindre grad. Vinden flytter luft med ulik temperatur og om det blåser kald eller varm luft, merkes derfor godt.

I tabellen nedfor kan du se et eksempel på hvor gode varslene er. Tabellen inneholder informasjon om perioden 20. til 24. juni 2011 og blir ikke oppdatert. Hvor gode varslene er varierer; i tabellen nedfor kan du f.eks. se at bare 46 prosent av varslene i Sauda har vært gode i perioden, mens over 90 prosent av varslene samme sted bare tre dager før var svært gode.

Eksempel på hvor gode temperaturvarslene på yr.no er.
Periode: 20. til 24. juni 2011. IKKE OPPDATERT!
Kommune Målestasjon Gode/svært gode varsel Svært gode varsel Gode varsel Lite gode varsel Gjennom­snitt feil
Sarpsborg Sarpsborg 100 % 82 % 18 % 0 % 0,9°
Fredrikstad Strømtangen fyr 100 % 87 % 13 % 0 % 0,8°
Rakkestad Rakkestad (Håby) 100 % 87 % 13 % 1 % 0,8°
Rygge Rygge 100 % 91 % 9 % 0 % 0,6°
Asker Asker (Sem) 91 % 77 % 14 % 9 % 1,0°
Aurskog-Høland Aurskog (Haneborg) 94 % 77 % 17 % 6 % 1,0°
Nittedal Hakadal 91 % 56 % 35 % 9 % 1,5°
Ullensaker Gardermoen 91 % 72 % 19 % 8 % 1,1°
Nes Udnes i Nes 93 % 61 % 32 % 8 % 1,3°
Oslo Alna 97 % 71 % 26 % 3 % 1,0°
Oslo Bjørnholt 97 % 78 % 19 % 3 % 0,9°
Oslo Oslo (Blindern) 99 % 83 % 16 % 1 % 0,9°
Oslo Tryvannshøgda 99 % 88 % 11 % 2 % 0,7°
Kongsvinger Kongsvinger 88 % 57 % 31 % 12 % 1,6°
Kongsvinger Roverud 88 % 54 % 34 % 12 % 1,7°
Hamar Hamar (Disen) 97 % 72 % 25 % 3 % 1,1°
Hamar Hamar (Stavsberg) 98 % 76 % 22 % 2 % 1,0°
Ringsaker Kise 93 % 67 % 26 % 7 % 1,2°
Åsnes Flisa 90 % 63 % 27 % 9 % 1,5°
Trysil Trysil (Mosanden) 96 % 75 % 21 % 4 % 1,1°
Åmot Rena (Haugedalen) 100 % 85 % 15 % 0 % 0,8°
Stor-Elvdal Evenstad (skogskolen) 93 % 62 % 31 % 7 % 1,4°
Engerdal Drevsjø 92 % 79 % 13 % 7 % 1,1°
Tynset Tynset 91 % 74 % 17 % 9 % 1,2°
Lillehammer Lillehammer (Sæterengen) 97 % 81 % 16 % 3 % 1,0°
Dovre Fokstugu 98 % 79 % 19 % 2 % 0,9°
Dovre Dombås 100 % 83 % 17 % 1 % 0,9°
Lesja Bjorli 98 % 74 % 24 % 2 % 1,0°
Skjåk Bråtå (Slettom) 92 % 8 % 84 % 8 % 2,6°
Skjåk Grotli 95 % 71 % 24 % 6 % 1,2°
Lom Juvvasshøe 97 % 74 % 23 % 3 % 1,1°
Lom Sognefjellhytta 99 % 75 % 24 % 1 % 1,0°
Ringebu Fåvang 98 % 79 % 19 % 2 % 0,9°
Ringebu Kvitfjellet 100 % 82 % 18 % 0 % 0,8°
Ringebu Venabu 100 % 78 % 22 % 0 % 0,9°
Østre Toten Østre Toten 97 % 76 % 21 % 3 % 1,1°
Nordre Land Vest-Torpa (Tomte) 100 % 69 % 31 % 0 % 1,2°
Nord-Aurdal Fagernes (sentrum) 95 % 77 % 18 % 5 % 1,0°
Nord-Aurdal Fagernes lufthavn 96 % 77 % 19 % 4 % 1,1°
Nord-Aurdal Åbjørsbråten 100 % 59 % 41 % 0 % 1,3°
Øystre Slidre Volbu 96 % 66 % 30 % 4 % 1,2°
Drammen Drammen (Berskog) 89 % 67 % 22 % 11 % 1,4°
Kongsberg Kongsberg (Kongsgårdmoen) 91 % 72 % 19 % 9 % 1,4°
Ringerike Hønefoss 97 % 77 % 20 % 3 % 1,1°
Flå Gulsvik 88 % 60 % 28 % 12 % 1,4°
Nes Nesbyen 96 % 74 % 22 % 4 % 1,1°
Hemsedal Hemsedal (Joleim) 96 % 74 % 22 % 4 % 1,1°
Hol Geilo 96 % 70 % 26 % 4 % 1,1°
Hol Dagali flyplass 87 % 64 % 23 % 13 % 1,5°
Rollag Veggli 92 % 66 % 26 % 9 % 1,3°
Larvik Svenner fyr 100 % 92 % 8 % 0 % 0,8°
Sande Sande (Galleberg) 89 % 64 % 25 % 11 % 1,5°
Stokke Melsom 98 % 80 % 18 % 2 % 1,0°
Tjøme Færder fyr 96 % 73 % 23 % 3 % 1,0°
Skien Skien (Geiteryggen) 93 % 73 % 20 % 7 % 1,2°
Notodden Notodden flyplass 88 % 67 % 21 % 12 % 1,4°
Kragerø Jomfruland 100 % 88 % 12 % 0 % 0,8°
Sauherad Gvarv (Nyhus) 90 % 74 % 16 % 9 % 1,2°
Nissedal Tveitsund (Søgard) 88 % 49 % 39 % 12 % 1,7°
Tokke Høydalsmo (Ofte) 91 % 59 % 32 % 9 % 1,5°
Vinje Vågsli 96 % 65 % 31 % 4 % 1,2°
Vinje Møsvatn (Hove) 99 % 78 % 21 % 1 % 1,0°
Grimstad Landvik 94 % 72 % 22 % 6 % 1,2°
Arendal Torungen fyr 100 % 94 % 6 % 0 % 0,5°
Tvedestrand Lyngør fyr 96 % 81 % 15 % 4 % 1,0°
Åmli Nelaug 82 % 52 % 30 % 17 % 1,6°
Bygland Byglandsfjord 98 % 75 % 23 % 2 % 1,0°
Bykle Hovden (Lundane) 89 % 53 % 36 % 11 % 1,5°
Kristiansand Kjevik 99 % 91 % 8 % 1 % 0,7°
Kristiansand Oksøy fyr 100 % 97 % 3 % 0 % 0,5°
Mandal Mandal 100 % 92 % 8 % 0 % 0,7°
Farsund Lista fyr 100 % 86 % 14 % 0 % 0,7°
Audnedal Konsmo 100 % 86 % 14 % 0 % 0,8°
Lindesnes Lindesnes fyr 100 % 92 % 8 % 0 % 0,7°
Sirdal Sinnes 91 % 68 % 23 % 9 % 1,3°
Stavanger Stavanger (Våland) 98 % 81 % 17 % 2 % 0,9°
Lund Eik 91 % 64 % 27 % 8 % 1,3°
Obrestad fyr 98 % 89 % 9 % 2 % 0,7°
Klepp Særheim 96 % 84 % 12 % 4 % 0,9°
Sola Sola 99 % 87 % 12 % 1 % 0,8°
Hjelmeland Fister (Sigmundstad) 100 % 80 % 20 % 0 % 1,0°
Sauda Sauda 46 % 25 % 21 % 54 % 3,3°
Kvitsøy Kvitsøy 100 % 97 % 3 % 0 % 0,6°
Karmøy Haugesund lufthavn 100 % 93 % 7 % 0 % 0,7°
Utsira Utsira fyr 100 % 91 % 9 % 0 % 0,6°
Vindafjord Nedre Vats 96 % 82 % 14 % 5 % 1,0°
Bergen Bergen (Florida) 95 % 70 % 25 % 5 % 1,1°
Bergen Flesland 97 % 81 % 16 % 3 % 1,0°
Bømlo Slåtterøy fyr 100 % 98 % 2 % 0 % 0,7°
Stord Stord lufthamn 97 % 81 % 16 % 3 % 1,0°
Odda Midtlæger 92 % 62 % 30 % 8 % 1,3°
Ullensvang Ullensvang Forsøksgard 94 % 74 % 20 % 6 % 1,3°
Eidfjord Fet i Eidfjord 96 % 74 % 22 % 4 % 1,0°
Eidfjord Sandhaug 100 % 93 % 7 % 0 % 0,6°
Ulvik Finse 97 % 15 % 82 % 3 % 1,9°
Voss Vossavangen 96 % 73 % 23 % 4 % 1,0°
Voss Mjølfjell 98 % 72 % 26 % 2 % 1,1°
Kvam Kvamsøy 90 % 71 % 19 % 9 % 1,2°
Kvam Kvamskogen 91 % 68 % 23 % 8 % 1,2°
Modalen Modalen (Øvre Helland) 94 % 60 % 34 % 6 % 1,4°
Fedje Fedje 100 % 86 % 14 % 0 % 0,7°
Flora Florø lufthamn 100 % 96 % 4 % 0 % 0,5°
Flora Ytterøyane fyr 100 % 96 % 4 % 0 % 0,7°
Gulen Takle 100 % 70 % 30 % 0 % 0,9°
Vik Vangsnes 99 % 78 % 21 % 1 % 0,9°
Sogndal Sogndal lufthamn 96 % 66 % 30 % 4 % 1,2°
Sogndal Fjærland 94 % 56 % 38 % 6 % 1,4°
Lærdal Lærdalsøyri 95 % 63 % 32 % 5 % 1,3°
Fjaler Furnes i Fjaler 100 % 89 % 11 % 0 % 0,7°
Gaular Førde lufthamn 88 % 65 % 23 % 12 % 1,3°
Førde Førde (Tefre) 87 % 65 % 22 % 13 % 1,4°
Vågsøy Kråkenes fyr 100 % 100 % 0 % 0 % 0,6°
Gloppen Sandane lufthamn 98 % 62 % 36 % 3 % 1,3°
Gloppen Sandane (Skrivarvik) 100 % 50 % 50 % 0 % 1,3°
Stryn Stryn (Kroken) 87 % 63 % 24 % 13 % 1,5°
Molde Molde lufthavn 97 % 80 % 17 % 3 % 1,0°
Ålesund Ålesund (Nørve) 100 % 77 % 23 % 0 % 1,0°
Kristiansund Kristiansund lufthavn 100 % 71 % 29 % 1 % 1,1°
Vanylven Fiskåbygd 86 % 41 % 45 % 14 % 2,1°
Herøy Svinøy fyr 100 % 97 % 3 % 0 % 0,9°
Ørsta Ørsta-Volda lufthamn 97 % 81 % 16 % 3 % 1,0°
Norddal Tafjord 87 % 54 % 33 % 13 % 1,6°
Giske Vigra 100 % 71 % 29 % 0 % 1,1°
Vestnes Rekdal 100 % 89 % 11 % 1 % 0,9°
Rauma Marstein 82 % 29 % 53 % 17 % 2,1°
Sandøy Ona (Husøyvågen) 95 % 37 % 58 % 4 % 1,8°
Sunndal Sunndalsøra 94 % 53 % 41 % 6 % 1,4°
Surnadal Tågdalen 95 % 71 % 24 % 6 % 1,2°
Smøla Veiholmen 100 % 77 % 23 % 0 % 0,9°
Trondheim Trondheim (Voll) 99 % 92 % 7 % 2 % 0,7°
Frøya Sula fyr 98 % 62 % 36 % 2 % 1,2°
Frøya Halten fyr 100 % 69 % 31 % 0 % 1,2°
Ørland Ørland flystasjon 100 % 72 % 28 % 0 % 1,0°
Åfjord Å i Åfjord 100 % 89 % 11 % 0 % 0,8°
Osen Buholmråsa fyr 100 % 82 % 18 % 0 % 0,9°
Oppdal Oppdal 98 % 82 % 16 % 3 % 0,9°
Orkdal Orkanger (Thamshamn) 95 % 64 % 31 % 5 % 1,3°
Røros Sølendet 100 % 96 % 4 % 0 % 0,6°
Røros Røros lufthavn 93 % 73 % 20 % 7 % 1,1°
Midtre Gauldal Soknedal 97 % 69 % 28 % 2 % 1,2°
Midtre Gauldal Kotsøy 91 % 53 % 38 % 8 % 1,5°
Selbu Selbu (Mebonden) 97 % 75 % 22 % 3 % 1,1°
Steinkjer Steinkjer (Egge) 100 % 78 % 22 % 1 % 0,9°
Namsos Namsos lufthavn 97 % 86 % 11 % 3 % 0,7°
Meråker Meråker (Vardetun) 93 % 64 % 29 % 7 % 1,4°
Stjørdal Værnes 97 % 68 % 29 % 3 % 1,2°
Stjørdal Kvithammar 99 % 78 % 21 % 1 % 0,9°
Frosta Frosta 100 % 97 % 3 % 0 % 0,5°
Verdal Verdal (Reppe) 100 % 83 % 17 % 0 % 1,0°
Snåsa Snåsa (Kjevlia) 96 % 73 % 23 % 5 % 1,2°
Lierne Nordli (Holand) 100 % 91 % 9 % 0 % 0,7°
Namsskogan Namsskogan (Trones) 96 % 82 % 14 % 4 % 1,1°
Grong Gartland 96 % 72 % 24 % 4 % 1,1°
Vikna Rørvik lufthavn 100 % 90 % 10 % 0 % 0,8°
Vikna Nordøyan fyr 92 % 47 % 45 % 8 % 1,6°
Leka Sklinna fyr 98 % 63 % 35 % 2 % 1,3°
Bodø Bodø lufthavn 98 % 60 % 38 % 2 % 1,3°
Bodø Bodø (Vågøynes) 99 % 73 % 26 % 1 % 1,1°
Bodø Helligvær (Sørvær) 88 % 41 % 47 % 12 % 1,8°
Narvik Narvik lufthavn 96 % 77 % 19 % 4 % 1,0°
Brønnøy Brønnøysund lufthavn 100 % 92 % 8 % 0 % 0,8°
Vega Vega (Vallasjøen) 100 % 82 % 18 % 0 % 0,8°
Alstahaug Sandnessjøen 100 % 76 % 24 % 0 % 1,1°
Alstahaug Tjøtta 92 % 69 % 23 % 8 % 1,2°
Vefsn Mosjøen lufthavn 99 % 86 % 13 % 1 % 0,9°
Grane Majavatn 97 % 83 % 14 % 3 % 0,9°
Hattfjelldal Varntresk 100 % 86 % 14 % 0 % 0,8°
Rana Mo i Rana lufthavn 96 % 65 % 31 % 4 % 1,3°
Rana Hjartåsen 96 % 60 % 36 % 4 % 1,4°
Lurøy Solvær 80 % 37 % 43 % 19 % 1,9°
Rødøy Myken 96 % 36 % 60 % 4 % 1,8°
Meløy Reipå 96 % 78 % 18 % 4 % 1,1°
Saltdal Setså 95 % 77 % 18 % 5 % 1,0°
Saltdal Saltdal 77 % 50 % 27 % 23 % 1,9°
Tysfjord Drag 100 % 81 % 19 % 0 % 1,0°
Lødingen Rotvær 97 % 68 % 29 % 2 % 1,1°
Evenes Evenes lufthavn 97 % 85 % 12 % 3 % 0,8°
Røst Røst lufthavn 100 % 59 % 41 % 0 % 1,3°
Værøy Værøy 100 % 59 % 41 % 0 % 1,3°
Vestvågøy Leknes lufthavn 98 % 91 % 7 % 3 % 0,8°
Vågan Svolvær lufthavn 100 % 77 % 23 % 0 % 1,0°
Vågan Skrova fyr 86 % 29 % 57 % 13 % 2,0°
Hadsel Stokmarknes lufthavn 98 % 82 % 16 % 3 % 1,0°
Bø i Vesterålen 97 % 53 % 44 % 3 % 1,5°
Sortland Sortland 96 % 53 % 43 % 3 % 1,4°
Andøy Andenes 100 % 83 % 17 % 0 % 0,9°
Harstad Harstad (stadion) 98 % 65 % 33 % 2 % 1,3°
Tromsø Tromsø (Vervarslinga) 98 % 72 % 26 % 2 % 1,2°
Tromsø Tromsø (Holt) 99 % 79 % 20 % 1 % 0,9°
Tromsø Tromsø lufthavn 100 % 77 % 23 % 0 % 0,9°
Målselv Bardufoss 96 % 66 % 30 % 4 % 1,3°
Lenvik Laukhella 100 % 64 % 36 % 0 % 1,1°
Lenvik Hekkingen fyr 100 % 81 % 19 % 1 % 0,9°
Karlsøy Torsvåg fyr 77 % 31 % 46 % 23 % 2,2°
Storfjord Skibotn 73 % 42 % 31 % 28 % 2,0°
Nordreisa Sørkjosen lufthavn 98 % 70 % 28 % 2 % 1,1°
Kvænangen Nordstraumen 100 % 68 % 32 % 0 % 1,1°
Vardø Vardø radio 92 % 62 % 30 % 8 % 1,3°
Vardø Vardø lufthavn 94 % 72 % 22 % 7 % 1,2°
Vadsø Vadsø lufthavn 91 % 72 % 19 % 9 % 1,2°
Hammerfest Hammerfest 98 % 67 % 31 % 2 % 1,1°
Kautokeino Suolovuopmi 99 % 82 % 17 % 1 % 0,9°
Kautokeino Šihččajávri 99 % 86 % 13 % 1 % 0,7°
Kautokeino Kautokeino 100 % 73 % 27 % 0 % 1,1°
Alta Alta lufthavn 89 % 63 % 26 % 11 % 1,3°
Hasvik Hasvik (Sluskfjellet) 97 % 66 % 31 % 3 % 1,2°
Hasvik Hasvik lufthavn 98 % 63 % 35 % 2 % 1,2°
Måsøy Fruholmen fyr 100 % 94 % 6 % 0 % 0,5°
Nordkapp Honningsvåg lufthavn 95 % 75 % 20 % 5 % 1,1°
Porsanger Lakselv lufthavn 87 % 63 % 24 % 13 % 1,4°
Karasjok Čoavddatmohkki 96 % 82 % 14 % 5 % 1,0°
Karasjok Karasjok (Márkannjárga) 89 % 67 % 22 % 11 % 1,3°
Gamvik Mehamn lufthavn 97 % 81 % 16 % 4 % 1,0°
Gamvik Slettnes fyr 99 % 83 % 16 % 2 % 0,8°
Berlevåg Berlevåg lufthavn 93 % 79 % 14 % 7 % 1,0°
Tana Rustefjelbma 91 % 64 % 27 % 9 % 1,4°
Båtsfjord Båtsfjord lufthavn 90 % 64 % 26 % 10 % 1,4°
Båtsfjord Makkaur fyr 94 % 80 % 14 % 6 % 1,0°
Sør-Varanger Kirkenes lufthavn 91 % 67 % 24 % 9 % 1,3°
Sør-Varanger Svanvik 80 % 47 % 33 % 20 % 2,0°
Sist oppdatert 11. januar 2012 kl 12:32
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018