Fakta om Yr

Meteorologisk institutt og NRK står bak Yr, som er den største vêrtenesta i Noreg.

Yr

  • Yr har varsel for over 10 millionar stader i verda; 1 million av desse er i Noreg. Dei norske varsla blir oppdatert seks-åtte gongar i døgeret.
  • I tillegg til varsla har Yr fleire andre relaterte tenester: vêrradar, satellittbilete, pollenvarsel o.s.v.
  • 99 prosent av norske nettbrukarar kjenner til Yr og 56 prosent seier at dei brukar tenesta kvar veke (tal frå Synovate, desember 2011).
  • Opp til 9 millionar unike brukarar er innom Yr kvar veke (tal frå TNS Gallup, juli 2015).
  • Yr gjev vekk gratis vêrvarsel til alle som vil ha.

Kva er yr?

  • Den meteorologiske definisjonen: Yr er ei jamn og lett form for nedbør. Dropestorleiken til yrdropar er mindre enn regndropar, vanlegvis rundt 0,5 mm i diameter eller mindre. Yr fell vanlegvis frå stratiforme (lagdelte) skyer, men kan i somme tilfelle falle frå låge cumulusskyer. Her til lands oppstår yr som regel i samband med varmfrontar, og då gjerne i varmsektoren mellom ein varmfront og ein kaldfront.
  • Andre tydingar av ordet yr: glad, vilter; vill, galen, kåt, laussleppt; fortumla mylder, små kvervlar i sjøflata etter ein fiskestim.
NRKtil yr sort

Meteorologisk institutt og NRK har samarbeidd i meir enn 70 år for å formidle vêrvarsel. I 2007 utvida institusjonane samarbeidet til òg å gjelde internett, då Yr vart offisielt lansert 19. september.

Yr vart raskt ei populær nett-teneste, og er no den største vêrtenesta på nett i Noreg. Sidene blir vidareutvikla kontinuerleg, med nye tenester og meir data. Skriv gjerne til oss om du har tilbakemeldingar eller ynskjer om andre tenester!

Yr blir laga i fellesskap mellom Meteorologisk institutt og NRK. Meteorologisk institutt er ansvarlege for datagrunnlaget og det faglege innhaldet, NRK for presentasjon, design, det redaksjonelle innhaldet og leveransen av varsla til brukarane.

  • Ansvarleg redaktør: Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK.
  • Redaktør: Ingrid Støver Jensen, NRK.
  • Meteorologisk ansvarleg: Anton Eliassen, direktør Meteorologisk institutt.

Kva kan du finne på Yr?

På Yr får du varsel for meir enn 10 millionar stader i Noreg og verda. Dei norske stadnamna fylgjer offisiell rettskriving frå Statens Kartverk. I tillegg tilbyr vi nyheiter og faktainformasjon som har med vêret å gjere.

Vêrvarsla på Yr er basert på data frå Meteorologisk institutt og frå dei internasjonale samarbeidspartnarane til instituttet (ECMWF, EUMETSAT etc.). Nokre av varsla er retta mot «vanlege folk» medan andre vil vere så spesialiserte at dei berre er av interesse for nokre få. yr.no blir finansiert av skatte- og lisenspengar, og skal difor vere «noko for alle».

Andre nyttige sider:

 

Sist oppdatert 22. januar 2016 kl 16:41
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018