yr.no er et samarbeid mellom og

Spørsmål og svar

Vanlege spørsmål

yr.no på mobilen

Du finn ein enkel versjon av yr.no som er tilpassa for mobilar på m.yr.no. Opne internett/wap-programmet på telefonen. Klikk på «Vel web-adresse» (eller liknande) og tast inn «m.yr.no» (utan www framfor). Søk etter staden du er på jakt etter og lag eit bokmerke til sida du kjem til.

Vi har eigne appar for iPhone og Android.

Har du ein annan telefon og har lyst til å installere yr.no? Det er fleire privatpersonar som har laga programvare for mobiltelefonar som hentar vêrvarsel frå yr.no. Sjekk ut tillegg.yr.no for å sjå om du finn noko som passar for deg!

Har du fleire spørsmål? Send ei melding til oss

Sol, måne og mørketid

Du finn informasjon om soloppgang og -nedgang på kvar stad på yr.no (nede under det animerte kartet).

Det kan vere opp til 5 minutt avvik mellom soloppgang/-nedgang på yr.no og i Almanakk for Noreg.

yr.no har eigne symbol for mørketida nord for polarsirkelen. Les meir om når mørketidssymbola blir vist på yr.no.

Kor mykje snø er 1 mm nedbør?

Grovt rekna kan ein seie at 1 mm nedbør vil gje ca 1 cm snø.

Les meir: Kvifor blir snø varsla i millimeter nedbør?

Fargeblinde og langtidsvarsla på yr.no

Langtidsvarsla på yr.no (f.eks. langtidsvarselet for Bodø) er merka med kor sikre varsla er.

Merkinga blir gjort med fargekodar (raudt, gult og grønt). Fargane er valde ut for at fargeblinde skal kunne sjå dei, og er testa på fleire fargeblinde. I tillegg er formen på merkinga litt ulik for kvar kategori, slik at ein skal kunne forstå merkinga sjølv om ein ikkje kan skilje raudt/grønt.

Dersom du har problem med å sjå fargekodane skikkeleg kan du halde musa roleg over kvar fargekode. Då kjem det ein tekst som fortel om varselet er ganske sikkert (grønt), usikkert (gult) eller svært usikkert (raudt).

Hvordan bruker jeg "Mine steder"?

Vi får inn mange spørsmål rundt bruken av og problemer med "Mine steder". Vi har laget en liten artikkel som forklarer det meste her: Hvordan bruker jeg "Mine steder"?

Meteorologifaglege spørsmål

Når blir varsel og observasjonar oppdaterte?

Det står informasjon om når varsla blir oppdatert øvst på kvar punktside. Hald musa over den stipla lenka, så får du opp nøyaktig informasjon om kva data som er oppdatert når.

Observasjonane blir oppdatert kvar time eller sjeldnare, vi nyttar alltid siste observasjon (sjå klokkeslettet). Radarbileta blir oppdatert kvart kvarter eller oftare.

Kvifor er det skilnad på varsla på «oversikt», «time for time» og «langtidsvarsel»?

Vêr- og nedbørsvarsla gjeld alltid for eit intervall . I toppen av tabellen står det kor langt dette intervallet er. Om vi melder 2 mm nedbør i intervallet, vil det seie at det mellom klokkeslettet og dei seks påfylgjande timane, skal kome 2 mm nedbør.

Kor lenge varselet gjeld for, varierer i dei ulike tabellane. Dette gjer at symbola kan variere ein del òg. Om vi på timesvarselet melder sol, sol og regn i løpet av seks timar, vil det på oversiktssida berre stå lett regn for alle dei seks timane til saman.

Vind

Hold musen over vindpilene i tabellene, så får du opp vindstyrke i m/s.

Vindretning og vindstyrke er avhengige av svært lokale forhold. De meteorologiske modellene som ligger til grunn for varslene på yr.no vil i en del situasjoner gi for lave vindstyrker og gal vindretning. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre modellene. Det er en omfattende oppgave. Både ny forskning og kraftigere datamaskiner ventes å bidra til framtidige forbedringer!

Hovedgrunnen til dette problemene er at modellene må ha en forenklet beskrivelse av terrenget og av fjorder og innsjøer. Der det er svært lokal styring av vinden vil derfor ikke modellene beskrive denne godt nok. I tillegg kommer at denne forenklede beskrivelsen også gir en overdrevet bremsing av vinden i komplisert terreng.

Vi anbefaler alle å lese meteorologens varsel i tillegg til å se på de grafiske varslene. Ofte vil meteorologen vite når modellenes vindvarsler ikke er gode, og hun kan korrigere for dette i sitt varsel. Etterhvert som du får erfaring, vil du også selv kunne gjenkjenne situasjoner hvor vinden vil avvike fra varslene på yr.no for ditt sted.

Varselet er feil!

Dersom du finn feil i varsla våre, set vi stor pris på om du tek kontakt med oss.

Ver så detaljert som mogleg når du skriv til oss: KVAR ligg staden vi varslar feil for, KOR LENGE har feilen vart og KVA er det som er feil? Dersom du har fleire eksempel, er det veldig nyttig når vi skal finne ut av kva som har gått gale.

Tusen takk for at du hjelper oss å finne ut av feil!

Send tilbakemelding om varsla på yr.no

Det er ikkje samsvar mellom symbol og nedbørsfelt i kartet

Av og til hender det at vêrsymbola på karta viser nedbør utan at det er nedbørsområde over staden; av og til viser symbola sol sjølv om kartet viser nedbørområde.

Dette skjer fordi nedbørområda blir oppdaterte kontinuerleg, medan symbola viser vêret som er mest representativt for ein tidsperiode. Denne tidsperioden er alltid minst tre timar utanfor det nordlege Europa. Når vêret er skiftande kan det hende at vêrsymbola og nedbørområda ikkje samsvarer.

Lyn

Lyndata er diverre ikkje offentleg tilgjengeleg i Noreg, så vi kan ikkje tilby lynvarsel eller -observasjonar.

Stadnamn, språk og staving

Feil stadnamn / stader som manglar utanfor Noreg

yr.no nyttar Geonames-databasen som hovudkjelde for stadnamn utanfor Noreg.

Du kan sjølv rette feil eller leggje til nye stader i Geonames, det er både enkelt og greitt.

Ver merksam på at det kan ta fleire månader mellom kvar gong vi oppdaterer stadnamna frå Geonames (dette er ein svært tidkrevjande prosess).

Gå til geonames.org (du kan rette eventuelle feil her sjølv)

Les om korleis yr.no handterer omstridte område og internasjonale konfliktar.

Nynorsk / bokmål

Alle varsel på yr.no er tilgjengelege på nynorsk, bokmål, nordsamisk og kvensk og engelsk.

Dei andre tekstane på yr.no er ei blanding av nynorsk og bokmål. yr.no er ein offentleg nettstad, og fylgjer lov om målbruk i offentleg teneste. I fylgje lova skal vi bruke minst 25 prosent av kvar målform, og vi har for lite nynorsk i dag.

Feil stadnamn / stader som manglar i Noreg

Alle norske stadnamn på yr.no er fastsette av Statens kartverk.

Mange stader i Noreg har fleire godkjende skrivemåtar. I desse tilfella nyttar yr.no berre ein av skrivemåtane.

Under det animerte kartet finn du ein boks der du kan sjekke kva som er godkjende og ikkje-godkjende skrivemåtar for stadnamnet.

Les meir om norske stadnamn på yr.no og korleis du kan kontakte Statens kartverk

Internasjonale konfliktar / omstridte område i utlandet

Frå tid til annan får yr.no spørsmål om korleis vi handterer omstridte område og internasjonale territoriale konfliktar. Vi vil understreke at yr.no ikkje tek stilling til internasjonale konfliktar, men at vi held oss til vedtak i Utanriksdepartementet og FN.

Les om korleis yr.no handterer omstridte område.

Gratis vêrdata, XML, Javascript o.l.

Kan eg få vêrvarsel eller andre vêrdata gratis frå dykk?

Ja! Les meir på yr.no/verdata.

Gadgets, tillegg til Vista, Firefox, Opera o.s.v.

yr.no tilbyr ikkje eigne tillegg til Vista, Firefox, Opera e.l. i dag, og det er lite truleg at vi kjem til å utvikle slike tenester sjølv.

Det ligg fleire ulike slike tillegg og gadgets på tillegg.yr.no, som er ein nettstad der kven som helst kan leggje ut programvare dei har oppretta.

Dersom du er god til å programmere, kan du hente gratis vêrdata frå oss og lage dine eigne applikasjonar. Dersom du har laga ein fin teneste, er det fint om du tipsar oss om det slik at andre òg kan ha glede av det du har laga.

Andre spørsmål

Søk i spørsmål og svar

Search the FAQs

Use the form below to search the FAQs

Search for

Finner du ikke svaret på det du lurer på? Ta kontakt med oss!

Sist oppdatert 29. november 2012 kl 18:01
Logo for Meteorologisk Institutt Logo for NRK
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007-2014