Vêrsymbol på yr.no

Dette er eit oversyn over vind- og vêrsymbola du finn på yr.no.

Symbol-teksten står på bokmål, nynorsk og engelsk. Du kan fritt bruke symbola (last ned) dersom du hentar data frå yr.no eller omtaler yr.no på anna vis.

Generelt symbol / dag Spesialsymbol natt Spesialsymbol mørketid
Sol/klarværSol/klårvêrSun/clear sky symbol Symbol 1d symbol Symbol 1n symbol Symbol 1m
LettskyetLettskya
Fair
symbol Symbol 2d symbol Symbol 2n symbol Symbol 2m
Delvis skyetDelvis skyaPartly cloudy symbol Symbol 3d symbol Symbol 3n symbol Symbol 3m
SkyetSkyaCloudy symbol Symbol 4
Lette regnbygerLette regnbyerLight rain showers symbol Symbol 40d symbol Symbol 40n symbol Symbol 40m
RegnbygerRegnbyerRain showers symbol Symbol 5d symbol Symbol 5n symbol Symbol 5m
Kraftige regnbygerKraftige regnbyerHeavy rain showers symbol Symbol 41d symbol Symbol 41n symbol Symbol 41m
Lette regnbyger og tordenLette regnbyer og torevêrLight rain showers and thunder symbol Symbol 24d symbol Symbol 24n symbol Symbol 24m
Regnbyger og tordenRegnbyer og torevêrRain showers AND thunder symbol Symbol 6d symbol Symbol 6n symbol Symbol 6m
Kraftige regnbyger og tordenKraftige regnbyer og torevêrHeavy rain showers and thunder symbol Symbol 25d symbol Symbol 25n symbol Symbol 25m
Lette sluddbygerLette sluddbyerLight sleet showers symbol Symbol 42d symbol Symbol 42n symbol Symbol 42m
SluddbygerSluddbyerSleet showers symbol Symbol 7d symbol Symbol 7n symbol Symbol 7m
Kraftige sluddbygerKraftige sluddbyerHeavy sleet showers symbol Symbol 43d symbol Symbol 43n symbol Symbol 43m
Lette sluddbyger og tordenLette sluddbyer og torevêrLight sleet showers and thunder symbolSymbol 26d symbolSymbol 26n symbolSymbol 26m
Sluddbyger og tordenSluddbyer og torevêrSleet showers and thunder symbolSymbol 20d symbolSymbol 20n symbolSymbol 20m
Kraftige sluddbyger og tordenKraftige sluddbyer og torevêrHeavy sleet showers and thunder symbolSymbol 27d symbolSymbol 27n symbolSymbol 27m
Lette snøbygerLette snøbyerLight snow showers symbol Symbol 44d symbol Symbol 44n symbol Symbol 44m
SnøbygerSnøbyerSnow showers symbol Symbol 8d symbol Symbol 8n symbol Symbol 8m
Kraftige snøbygerKraftige snøbyerHeavy snow showers symbol Symbol 45d symbol Symbol 45n symbol Symbol 45m
Lette snøbyger og tordenLette snøbyer og torevêrLight snow showers and thunder symbolSymbol 28d symbolSymbol 28n symbolSymbol 28m
Snøbyger og tordenSnøbyer og torevêrSnow showers and thunder symbolSymbol 21d symbolSymbol 21n symbolSymbol 21m
Kraftige snøbyger og tordenKraftige snøbyer og torevêrHeavy snow showers and thunder symbolSymbol 29d symbolSymbol 29n symbolSymbol 29m
Lett regnLett regnLight rain symbol Symbol 46
RegnRegnRain symbol Symbol 9
Kraftig regnKraftig regnHeavy rain symbol Symbol 10
Lett regn og tordenLett regn og torevêrLight rain and thunder symbolSymbol 30
Regn og tordenRegn og torevêrRain and thunder symbolSymbol 22
Kraftig regn og tordenKraftig regn og torevêrHeavy rain and thunder symbolSymbol 11
Lett sluddLett sluddLight sleet symbol Symbol 47
SluddSluddSleet symbol Symbol 12
Kraftig sluddKraftig sluddHeavy sleet symbol Symbol 48
Lett sludd og tordenLett sludd og torevêrLight sleet and thunder symbolSymbol 31
Sludd og tordenSludd og torevêrSleet and thunder symbolSymbol 23
Kraftig sludd og tordenKraftig sludd og torevêrHeavy sleet and thunder symbolSymbol 32
Lett snøLett snøLight snow symbol Symbol 49
SnøSnøSnow symbol Symbol 13
Kraftig snøKraftig snøHeavy snow symbol Symbol 50
Lett snø og tordenLett snø og torevêrLight snow and thunder symbol Symbol 33
Snø og tordenSnø og torevêrSnow and thunder symbol Symbol 14
Kraftig snø og tordenKraftig snø og torevêrHeavy snow and thunder symbol Symbol 34
TåkeSkoddeFog symbol Symbol 15

 

Sist oppdatert 7. juni 2017 kl 10:02
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018