yr.no er et samarbeid mellom og

Gratis vêrdata frå yr.no

Du kan få svært mykje av innhaldet på yr.no gratis, til bruk i ulike applikasjonar og tenester.

Dette er eit unikt tilbod i Europa, i andre land er kjøp av vêrdata svært kostbart.

Information about the free weather data service in English

Info og retningsliner

Datakjelder

Om du er teknisk anlagt kan du hente data frå oss for å lage eigne tenester.

Ferdige løysingar

Om du ikkje er så teknisk anlagt kan du få nokre ferdige løysingar for å hente data frå yr.no.

Del tenester med andre!

Dersom du utviklar program, nettenester eller anna med data frå yr.no oppfordarar vi deg til å dele det du har laga med andre!

Sist oppdatert 11. januar 2012 kl 12:33
Logo for Meteorologisk Institutt Logo for NRK
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007-2014