Værdata i GRIB-format

På markedet finnes det kartplottere fra forskjellige produsenter hvor du kan laste inn værdata i form av GRIB-filer. Her er et utvalg filer fra modeller utviklet ved Meteorologisk institutt. Disse vil gi deg meget god informasjon om vær, strøm og bølger når du skal ut på sjøen.

Les om GRIB-formatet (på Wikipedia).

GRIB-filene kan inneholde varsel for vind, strøm og bølger (høyde og retning). Bølgeinformasjonen i filene er å forstå som signifikant bølgehøyde for total sjø. Det vil si vindsjø + dønning.

En nærmere beskrivelse av innholdet i filene finnes i tabellen under.

Innhold Område Fil-størrelse Filnavn Oppløsning
Strøm Skagerrak 420 kB norkyst800m_weatherapi_skagerrak.grb 1 time, 800 m
Strøm Oslofjorden 428 kB norkyst800m_weatherapi_oslofjord.grb 1 time, 800 m
Strøm Sørlandet 1.2 MB norkyst800m_weatherapi_sorlandet.grb 1 time, 800 m
Strøm Vestlandet 1.1 MB norkyst800m_weatherapi_west_norway.grb 1 time, 800 m
Strøm Nordsjøen 414 kB nordic4km_weatherapi_n-northsea.grb 1 time, 4 km
Strøm Nordland 445 kB norkyst800m_weatherapi_nordland.grb 1 time, 800 m
Strøm Troms/Finnmark 304 kB norkyst800m_weatherapi_troms-finnmark.grb 1 time, 800 m
Vind Skagerrak 1.1 MB meps_weatherapi_skagerrak.grb 1 time, 2.5 km
Vind Oslofjorden 560 kB meps_weatherapi_oslofjord.grb 1 time, 2.5 km
Vind Sørlandet 2.0 MB meps_weatherapi_sorlandet.grb 1 time, 2.5 km
Vind Vestlandet 4.3 MB meps_weatherapi_west_norway.grb 1 time, 2.5 km
Vind Nordsjøen 310 kB meps_weatherapi_n-northsea.grb 1 time, 2.5 km
Vind Nordland 1.3 MB meps_weatherapi_nordland.grb 1 time, 2.5 km
Vind Troms/Finnmark 780 kB meps_weatherapi_troms-finnmark.grb 1 time, 2.5 km
Bølger Skagerrak 719 kB mywavewam4_weatherapi_skagerrak.grb 1 time, 4 km
Bølger Oslofjorden 89 kB mywavewam4_weatherapi_oslofjord.grb 1 time, 4 km
Bølger Sørlandet 225 kB mywavewam4_weatherapi_sorlandet.grb 1 time, 4 km
Bølger Vestlandet 1.2 MB mywavewam4_weatherapi_west_norway.grb 1 time, 4 km
Bølger Nordsjøen 212 kB mywavewam4_weatherapi_n-northsea.grb 1 time, 4 km
Bølger Nordland 519 kB mywavewam4_weatherapi_nordland.grb 1 time, 4 km
Bølger Troms-Finnmark 338 kB mywavewam4_weatherapi_troms-finnmark.grb 1 time, 4 km

Oppdateringsfrekvens

Filene oppdateres én eller to ganger i døgnet. Oppdateringene skjer ca kl 4 og kl 16. Dataene gir deg informasjon 48 timer fram i tid (noen filer har 60 timer), og alle tidspunkt som oppgis er UTC-tid.

Innlasting av data

Forskjellige kartplottere har ulike innstillinger for hvordan du laster inn data. Vi anbefaler Opencpn eller gratis-versjonen av Adrena og ExpeditionLT. Ellers er SeaPro, MaxSea, Raytech, og Deckman eksempler på programvare som kan nyttiggjøre seg denne informasjonen.

Dersom du opplever problemer med innlasting, eller at standardinnstillinger overstyrer dine valg, bør du kontakte din leverandør.

Brukere av gratis-programvaren Ugrib forteller om feilmeldinger ved bruk av noen av GRIB-filene. Vi vet dessverre ikke årsaken til disse problemene og har til nå ikke kunnet prioritere å ta tak i dette.

Sist oppdatert 20. februar 2017 kl 15:08