Vêrvarsel i PHP-format

Vi har laga eit ferdig PHP-script som du kan bruke og inkludere på nettsidene dine.

PHP er eit programmeringsspråk som er vanleg i mange publiseringssystem (f.eks. WordPress og Joomla). Mange servarar har støtte for PHP.

Slik gjer du det

 1. Du må ha ein servar med PHP versjon 5 eller nyare. Ta kontakt med leverandøren av netthotellet ditt dersom du har PHP versjon 4 og vil oppgradere.
 2. Last ned scriptet (zip-fil) og pakk ut filene til ei mappe på maskina di, eller bruk Git.
 3. Rediger fila yr.php med eit tekstredigeringsprogram (f.eks. Notisblokk/Notepad). Det står instruksjonar øvst i fila som du må lese nøye.
 4. Bruk eit FTP-program og last opp fila til servaren din (kontakt leverandøren av netthotellet ditt dersom du treng hjelp til dette).
 5. Gå til http://www.dittdomene/yr.php. Her vil du no kunne sjå varselet.

Du kan òg kopiere ut PHP-koden i yr.php og lime det inn i ei anna side (inkludert i designet ditt). Pass på at du gjer om innstillingane i yr.php i samsvar med dette.

Du må gjerne endre på scriptet dersom du kan PHP, men hugs at du må fylgje retningslinene for bruk av data frå yr.no (du må mellom anna ha lenke til yr.no godt synleg på sida di).

Lukke til!

[advarsel]

Hugs at du alltid må bruke siste versjon av scriptet!

Scriptet vart lagt ut fyrste gong 30. april 2008, og er sist endra 2. september 2015. Du bør alltid oppgradere til siste versjon!
[/advarsel]

Viktig!

 • Dersom vi gjer endringar på yr.no som har innverknad på korleis PHP-varselet fungerer, vil vi i dei fleste tilfelle sende deg ein e-post dersom du melder deg på lista over (ca seks epostar i året). Fyll ut namn og e-post i skjemaet til høgre.
 • Les vilkåra for bruk av data frå yr.no på retningslinene for bruk av data frå yr.no.
 • yr.no kan diverre ikkje gje brukarstøtte eller hjelpe deg med å implementere PHP-scriptet på nettsidene dine. Dersom du ikkje får scriptet til å fungere, må du få hjelp av ein person som kan PHP og enkel servaradministrasjon.
 • Dersom du vidareutviklar scriptet (fjernar eventuelle feil eller legg til nye funksjonar), vil yr.no gjerne dele det du har gjort med andre brukarar! Dersom du ynskjer å dele det du har gjort med andre, send ein e-post til yr (krøllalfa) met.no.

Kreditering

 • Den fyrste versjonen av scriptet vart laga av Øyvind Skau, anubix.net. Scriptet er seinare vidareutvikla og forbetra av Lennart André Rolland i NRK.
 • Scriptet er inspirert av XML Parser Class / Eric Rosebrock,phpfreaks.com.
 • Klassene er opprinneleg frå kris@h3x.com, devdump.com/phpxml.php
Sist oppdatert 23. september 2015 kl 11:05
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018