Tidssoner

Alle varsel på yr.no blir vist i lokal tid for staden varselet gjeld for.

D.v.s. at eit varsel for f.eks. Beijing i Kina blir vist i kinesisk tid; kl 12 er altså midt på dagen.

Tidssoner i kart

I dei vanlege symbolvarsla treng du aldri tenkje over kva tidssone varselet er laga for – det er alltid lokal tid. Dersom du brukar karta på yr.no bør du fylgje med på tidspunkta, særleg dersom du drar kartet rundt i verda!

I tidsveljaren på toppen av kartet står informasjon om tidssone ytst til høgre. Alle varsla i heile kartet er for denne tidssona, uavhengig av kva land og område du ser på.

Eksempel: Du står på kart.yr.no og viser eit vêrvarsel som gjeld for kl 12. I tidssoneinformasjonen står det «Noreg UTC+02:00». Dette tyder at heile kartet blir vist i UTC-tid + to timar (norsk sumartid). Dersom du drar i kartet og viser New Zealand vil altså varselet gjelde for kl 22 newzealandsk tid.

Kvar kjem tidssoneinformasjonen frå?

Alle vêrvarsla på yr.no blir i utgangspunktet laga for UTC-tid («Greenwich Mean Time»), og så reknar vi om til lokal tid for kvart punkt.

Informasjonen om tidssoner hentar vi frå tz-databasen. Vi oppdaterer informasjonen ein til to gongar i året, d.v.s. at det kan hende at det tek litt tid før endringar i tidssonar blir vist på yr.no.

Sist oppdatert 27. november 2012 kl 13:45
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018