Hvorfor er norske værdata gratis?

1. september 2007 ble alle norske meteorologiske data gratis for alle. Null-prispolitikken gjør at kommersielle værleverandører kan bruke ressursene på annet enn datakjøp, og at vanlige nordmenn får langt betre værtjenester på internett.

Som Europas første meteorologiorganisasjon frigav Meteorologisk institutt alle norske meteorologiske data fra 1. september 2007. Daværende direktør Anton Eliassen peker på yr.no som ett av eksemplene på hva almenheten nå får tilgang til.

Tidligere måtte man betale for å få tilgang til meteorologiske data. Meteorologisk institutts nullprispolitikk har ført til et gigantisk frislepp av data.

Samfunnsnytte

– Meteorologisk institutt sitter på store mengder data, som vi ser ingen vil benytte hvis omkostningene blir for høye, sier Anton Eliassen, daværende direktør for Meteorologisk institutt.

– Vårt samfunnsoppdrag er sikring av liv og verdier, og vi har sett stygge eksempler på hva som kan skje hvis viktig offentlig informasjon forblir ubenyttet pga. høye priser. Jeg ser det derfor som mitt ansvar å stille det som skattebetalerne allerede har betalt for, til disposisjon for skattebetalerne. I det minste må informasjonen komme allmennheten til gode. Værportalen yr.no, som vi utvikler i samarbeid med NRK er et godt eksempel på hva allmennheten kan få tilgang til, når alle data frigis.

Sist oppdatert 14. mai 2018 kl 13:06
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018