Spesifikasjon av XML-formatet i varsel.xml

Denne sida forklarer innhaldet i XML-ane for yr.no.

Du bør lese artikkelen Vêrvarsel i XML-format fyrst.

Denne artikkelen forklarer innhaldet i vêrdata-XML-ane frå yr.no, f.eks. yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/Blindern/varsel.xml og
yr.no/sted/Norge/Oslo/Oslo/­Blindern/varsel_time_for_time.xml.

Du må ha kjennskap til XML og programmering med XML for å forstå denne artikkelen.

Location

Noden har informasjon om offisielt stadnamn, type stad, land og tidssone. Timezone har namnet på tidssona og avvik i minutt samanlikna med UTC-tid. Alle tidspunkt er i lokal tid.

Location/Location har informasjon om lengde-/breiddegrad, høgde over havet + informasjon om kva database yr.no har brukt for å plassere staden.
Det er to hovuddatabaser som ligg bak yr.no: SSR frå Statens kartverk og Geonames (geonames.org).

Ver merksam på at ein del av høgdene (altitude) som er spesifisert i XML-ane kjem frå høgdemodellar. D.v.s. at ikkje alle høgdene er heilt nøyaktige.

Meta

Noden har informasjon om når varselet er laga og cirkatidspunkt for neste oppdatering. Varsla blir oppdatert fleire gongar i døgeret, sjekk dei vanlege varselsidene for meir informasjon om dette.

Links

I fylgje retningslinene våre MÅ du lage lenke til URL-en som står spesifisert i <link id=»overview»>..

Dei andre lenkene som er spesifisert i Links, kan du sjølv velje om du vil lenke opp eller ikkje.

Framlegg til lenketekst:

 • overview. Varsel for stadnamn på yr.no
 • hourByhour. Time for time-varsel for på yr.no
 • longTermForecast. Langtidsvarsel for stadnamn på yr.no
 • radar. Værradar for stadnamn på yr.no

Text

Denne bolken inneheld tekstvarsel for staden. Dersom du har plass, bør du ta med denne teksten.

Time from/to spesifiserer tidsintervallet kvart tekstvarsel gjeld for. Du finn den same informasjonen i Title (her er dagnamna spesifisert).

location name inneheld namnet på området. Det er svært viktig at du tek med dette namnet, elles blir varselet delvis uforståeleg.

Du bør merke tekstvarselet slik: «Meteorologens tekstvarsel for Buskerud for tirsdag». Har du dårleg plass, kan du forkorte til «Buskerud tirsdag» før den aktuelle teksten.

Tabular

I denne bolken finn du det vanlege varselet for punktet. Varselet er rekna ut nøyaktig for staden som er spesifisert i toppen av XML-en.

Time from / to / period

Dato og klokkeslett for intervallet varselet gjeld for. Alle tidspunkt er i lokal tid for staden du ser på (tidssoneinformasjonen er spesifisert i toppen av sida).

Vi delar inn varsla i fire periodar:

 1. natt (vanlegvis kl 00-06)
 2. morgon (vanlegvis kl 06-12)
 3. dag (vanlegvis kl 12-18)
 4. kveld (vanlegvis kl 18-24)

Dersom du berre skal vise eitt varsel per dag bør du bruke periode 2.

Tidspunkta kan variere noko: India har f.eks. avvikande lokaltid, og der er varselet for periode 2 vanlegvis laga for 11:30 til 17:30, ikkje 12-18.

Symbola og nedbøren gjeld for heile intervallet. Temperatur og vind gjeld for det fyrste tidspunktet i intervallet.

Symbol

Symbola er spesifisert med symbolnummer og symbolnamn. Det er attributten «numberEx» som skal brukas. Denne er ny frå 27. mai 2014 og gjer eit meir detaljert nedbørsymbol enn attributten «number».

Symbola er tilgjengelege i PNG-format i 5 storleikar + SVG. Katalogstrukturen er slik og namnet angjer storleiken i pixlar:

 • sym/b30
  • /mf
 • sym/b38
  • /mf
 • sym/b48
  • /mf
 • sym/b100
  • /mf
 • sym/b200
  • /mf
 • sym/svg
  • /mf

Nedbørsymbol kjem i 3 variantar avhengig, av kor mykje nedbør som blir varsla/observert.

Regn:

symbolsymbolsymbol

Sludd:

symbolsymbolsymbol

Snø:

symbolsymbolsymbol

Desse symbola kan kombineres med andre elementar som sol, måne, mørketid og lyn og utgjer tilsaman 83 vêrsymbol totalt.
I tillegg brukar Yr også månefasar i symbola (totalt gjer dette over 13.000 filer). Hvis du ynskjer å ta dei i bruk, kan du hente ut id’en i attributten «var».

F.eks. (mf/40n.73/) 
Du finn eit oversyn over alle hovedsymbola våre (med nummer) på http://om.yr.no/forklaring/symbol/.

Precipitation

Nedbørsvarsel i millimeter. Dersom du skal vise nedbøren direkte, bør du runde av og ikkje vise desimalar.

Kvifor blir snø varsla i millimeter nedbør?

WindDirection

Vindretning i gradar, med vindretningskode og tekst. Kodane er engelske, vindretningane på det aktuelle språket XML-en gjeld for.

Vindretningskodar som er i bruk: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW.

Vindpiler og -skala.

WindSpeed

Vindstyrke i meter per sekund (m/s) med tilhøyrande Beufort-namn.

Vindpiler og -skala.

Temperature

Temperaturvarsel i Celsius.

Dersom du skal vise temperaturen direkte, må du runde av og ikkje vise desimalar.

Pressure

Luftrykk i hektopascal ved havnivå.

Dersom du skal vise lufttrykket direkte, må du runde av og ikkje vise desimalar.

Observations

Syner siste observasjonar frå dei tre nærmaste målestasjonane. Ver merksam på at ikkje alle målestasjonar måler alle parametre som temperatur, nedbør, vind og symbol. Nokre gjer til dømes berre nedbørsmengde.

Attributten «distance» er avstanden frå punktet du hentar varsel for, til punktet kor målestasjonen står.

Symbol

Same som i «Tabular»

Temperature

Gjer målt temperatur i Celsius, med ein desimal oppløysing.

WindDirection og WindSpeed

Same som i «Tabluar»

Sist oppdatert 14. mai 2018 kl 13:15
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018