Vilkår for bruk av gratis data frå Yr

Svært mykje av innhaldet på Yr er til fri bruk dersom du vil lage dine eigne tjenester basert på innhaldet vårt. Denne sida inneheld viktig informasjon som du MÅ lese dersom du vil bruke innhaldet vårt!

Kvifor gjev vi vekk data gratis? Yr har frigjeve svært mykje data fordi vi ynskjer å spreie høgkvalitets ver- og klimainformasjon.

Vilkår for bruk av dei andre Yr-sidene (artiklar, bilete m.m.).

Hugs at reglane på denne sida kan endre seg – utan at vi treng varsle deg på førehand – så pass på å sjekke denne sida ofte!

Krav til kreditering

Alt innhald som du hentar frå oss skal merkast på fylgjande måte:

 • «Vêrvarsel frå Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK» (nynorsk).
 • «Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK» (bokmål).
 • «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK» (engelsk).

Merkinga skal vere i same skriftstorleik som resten av teksten din, og skal vere godt synleg for publikum. Merkinga skal stå i tilknyting til varselet.

I XML-fila spesifiserer vi URL-ane til time-for-time-varselet, helge-varselet, langtidsvarsel o.s.v. Vi set stor pris på lenker til desse sidene!

Andre krav

 • Du har ikkje lov til å lage tenester/nettsider som framstår som om dei er laga av Yr, NRK eller Meteorologisk institutt. Du kan med andre ord ikkje bruke «yr» som ein del av namnet på tenesta eller nytte yr-logoen som en del av din teneste.
 • Du kan ikkje endre det meteorologifaglege innhaldet (du kan f.eks. ikkje plusse på eit par gradar for å få varselet til å sjå betre ut).
 • Du har ikkje lov til å bruke innhaldet vårt på nettsider med pornografisk eller rasistisk innhald, eller på nettsider som bryt norsk lov.
 • Ta kontakt dersom du planlegg å bruke datagrunnlaget vårt på sider som har svært stor trafikk.
 • Du kan ikkje laste ned varsel for eit stort tal stader samtidig (det er m.a.o. ikkje lov til å hente 1000 XML-ar samtidig). Det er best om du hentar data i det du treng det, og ikkje hentar ned data på faste tidspunkt gjennom døgnet.
 • Du må mellomlagre («cache») alle data i 10 minutt.

Du har lov til å…

Svar på vanlege spørsmål:

 • Du har lov til å vidaredistribuere innhaldet dersom du krediterer oss.
 • Du har lov til å bruke innhaldet vårt saman med vanleg reklame på ei nettside.
 • Du har lov til å bruke data frå Yr i kommersiell samanheng, så lenge du fylgjer alle retningslinene.
Sist oppdatert 9. mars 2018 kl 12:53
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018