Vêrvarsel i XML-format

Du kan få prognosar for 10 millionar stader i Noreg og verda i XML-format frå yr.no. Om du er teknisk anlagt, kan du bruke XML-data til å lage nye tenester og applikasjonar.

Viktig

Før du startar: Du må lese retningslinene for bruk av gratis data frå yr.no. Bruk av XML-data i strid med retningslinene vil føre til at du blir blokkert.

«Bombing» av yr.no: Ikkje hent store mengder XML-filer/varsel samtidig. Dette fører til store driftsproblem på yr.no. Hent data etter kvart som du treng det, og legg til 10 minutts mellomlagring («caching») av alle data du hentar.[/advarsel]

Alle punkta på yr.no har varsel i XML-format.

Legg til varsel.xml til slutt i URL-en på sida for å få varsel for 6-timarsperiodar:

Dersom du treng timesdata er URL-ane:
Dei fleste har berre bruk for data i varsel.xml, varsel_time_for_time.xml treng du berre dersom du vil ha med alle detaljar!
Har du sett det nye «No»-varselet på mobilsidene våre og i iPhone-appen? Yr viser no nedbørvarsel for dei neste 90 minutta, og varselet er basert på informasjon frå radar. Det nye varselet finn du i varsel_nu.xml.

Forklaring til XML-formatet.

OBS: Nytt Yr-API kjem snart! 

Vi arbeider med eit nytt og moderne Yr-API og planlegg publisering i løpet av hausten 2018. Følg med!

 

Lenker til XML-varsel for viktige stader i Noreg

Du kan laste ned oversyn over XML-ar til over viktige stader i kvar kommune i landet frå oss. Dette vil gje deg alle dei store byane og dei viktigaste tettstadene. Det er med minimum fem stader frå kvar kommune.

Last ned 11 000 stadnamn med lenker til varsel: viktige stader Noreg(Tabulatordelt tekstfil i UTF8.)

Stadnamna som er plukka ut i kvar kommune er ei blanding av byar, store tettstader og utfartsstader i kommunen. I tillegg har vi teke med alle tettstader, grender, fyrtårn og turisthytter. Dersom du ikkje treng fullt så mange stader: slett alle stader med prioritet 99 frå lista, og du vil ende opp med i overkant av 2000 stadnamn med god spreiing over heile landet.

Lenker til XML-varsel for alle norske postnummer

Du kan hente vervarsel per postnummer. Varselet blir laga for eit «naturleg» midtpunkt for kvart postnummer, og er henta frå eit postnummerregister som vart laga på dugnad av yr.no-brukarane i august 2009. Nokre av postnummera kan vere feilplasserte, og varselet kan difor bli laga for feil punkt.

Last ned lenker til varsel for alle postnummer: norske postnummer.

Lenker til XML-varsel for 800.000 stader i Noreg

Dersom du vil ha varsel for ALLE stadene som finst på yr.no, må du gjere ein større jobb sjølv, samt kjøpe tilgang til Sentralt stadnamnregister (les nedanfor).

URL-ane til XML-filene er bygd opp slik:

  • fyrste ledd (stad/sted/place) styrer kva språk du får varselet på.
  • andre ledd er land (Noreg/Norge/Norway).
  • tredje ledd er fylke.
  • fjerde ledd er kommune.
  • femte ledd er stadnamnet.

I Noreg fylgjer yr.no konsekvent skrivemåtane og inndelingane til Statens kartverk, henta frå Sentralt stadnamnregister (SSR).

Lenker til XML-varsel for utlandet

Lenkene til utanlandske punkt er bygd opp på same måte som dei norske varsla. Sjå på URL-ane, så ser du raskt strukturen.

Stadnamna til dei utanlandske varsla på yr.no er henta frå databasen Geonames. Du kan laste ned heile databasen sjølv: geonames.org.

Du kan òg laste ned oversyn over XML-ar til ein del stader i kvart land. Dette vil gje deg alle hovudstader, regionshovudstader og byar med meir enn 500 000 innbyggjarar i heile verda.

Last ned 16 000 stadnamn med lenker til varsel: viktige stader resten av verda(Tabulatordelt tekstfil i UTF8.)

Sist oppdatert 24. mai 2018 kl 16:00
Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018