Vêrsymbol på yr.no

Dette er eit oversyn over vind- og vêrsymbola du finn på yr.no.

Symbol-teksten står på bokmål, nynorsk og engelsk. Du kan fritt bruke symbola (last ned) dersom du hentar data frå yr.no eller omtaler yr.no på anna vis.

  Generelt symbol / dag Spesialsymbol natt Spesialsymbol mørketid
  Sol/klarværSol/klårvêrSun/clear sky symbol Symbol 1d symbol Symbol 1n symbol Symbol 1m
  LettskyetLettskya
  Fair
  symbol Symbol 2d symbol Symbol 2n symbol Symbol 2m
  Delvis skyetDelvis skyaPartly cloudy symbol Symbol 3d symbol Symbol 3n symbol Symbol 3m
  SkyetSkyaCloudy symbol Symbol 4
  Lette regnbygerLette regnbyerLight rain showers symbol Symbol 40d symbol Symbol 40n symbol Symbol 40m
  RegnbygerRegnbyerRain showers symbol Symbol 5d symbol Symbol 5n symbol Symbol 5m
  Kraftige regnbygerKraftige regnbyerHeavy rain showers symbol Symbol 41d symbol Symbol 41n symbol Symbol 41m
  Lette regnbyger og tordenLette regnbyer og torevêrLight rain showers and thunder symbol Symbol 24d symbol Symbol 24n symbol Symbol 24m
  Regnbyger og tordenRegnbyer og torevêrRain showers AND thunder symbol Symbol 6d symbol Symbol 6n symbol Symbol 6m
  Kraftige regnbyger og tordenKraftige regnbyer og torevêrHeavy rain showers and thunder symbol Symbol 25d symbol Symbol 25n symbol Symbol 25m
  Lette sluddbygerLette sluddbyerLight sleet showers symbol Symbol 42d symbol Symbol 42n symbol Symbol 42m
  SluddbygerSluddbyerSleet showers symbol Symbol 7d symbol Symbol 7n symbol Symbol 7m
  Kraftige sluddbygerKraftige sluddbyerHeavy sleet showers symbol Symbol 43d symbol Symbol 43n symbol Symbol 43m
  Lette sluddbyger og tordenLette sluddbyer og torevêrLight sleet showers and thunder symbolSymbol 26d symbolSymbol 26n symbolSymbol 26m
  Sluddbyger og tordenSluddbyer og torevêrSleet showers and thunder symbolSymbol 20d symbolSymbol 20n symbolSymbol 20m
  Kraftige sluddbyger og tordenKraftige sluddbyer og torevêrHeavy sleet showers and thunder symbolSymbol 27d symbolSymbol 27n symbolSymbol 27m
  Lette snøbygerLette snøbyerLight snow showers symbol Symbol 44d symbol Symbol 44n symbol Symbol 44m
  SnøbygerSnøbyerSnow showers symbol Symbol 8d symbol Symbol 8n symbol Symbol 8m
  Kraftige snøbygerKraftige snøbyerHeavy snow showers symbol Symbol 45d symbol Symbol 45n symbol Symbol 45m
  Lette snøbyger og tordenLette snøbyer og torevêrLight snow showers and thunder symbolSymbol 28d symbolSymbol 28n symbolSymbol 28m
  Snøbyger og tordenSnøbyer og torevêrSnow showers and thunder symbolSymbol 21d symbolSymbol 21n symbolSymbol 21m
  Kraftige snøbyger og tordenKraftige snøbyer og torevêrHeavy snow showers and thunder symbolSymbol 29d symbolSymbol 29n symbolSymbol 29m
  Lett regnLett regnLight rain symbol Symbol 46
  RegnRegnRain symbol Symbol 9
  Kraftig regnKraftig regnHeavy rain symbol Symbol 10
  Lett regn og tordenLett regn og torevêrLight rain and thunder symbolSymbol 30
  Regn og tordenRegn og torevêrRain and thunder symbolSymbol 22
  Kraftig regn og tordenKraftig regn og torevêrHeavy rain and thunder symbolSymbol 11
  Lett sluddLett sluddLight sleet symbol Symbol 47
  SluddSluddSleet symbol Symbol 12
  Kraftig sluddKraftig sluddHeavy sleet symbol Symbol 48
  Lett sludd og tordenLett sludd og torevêrLight sleet and thunder symbolSymbol 31
  Sludd og tordenSludd og torevêrSleet and thunder symbolSymbol 23
  Kraftig sludd og tordenKraftig sludd og torevêrHeavy sleet and thunder symbolSymbol 32
  Lett snøLett snøLight snow symbol Symbol 49
  SnøSnøSnow symbol Symbol 13
  Kraftig snøKraftig snøHeavy snow symbol Symbol 50
  Lett snø og tordenLett snø og torevêrLight snow and thunder symbol Symbol 33
  Snø og tordenSnø og torevêrSnow and thunder symbol Symbol 14
  Kraftig snø og tordenKraftig snø og torevêrHeavy snow and thunder symbol Symbol 34
  TåkeSkoddeFog symbol Symbol 15

   

  Sist oppdatert 9. mars 2018 kl 13:04
  Logo for NRK Logo for Meteorologisk Institutt
  Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.
  Redaktør: Ingrid Støver Jensen. Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen. Meteorologisk ansvarlig: Roar Skålin.
  Opphavsrett © NRK og Meteorologisk institutt 2007 - 2018